Ana Horvat & Damian Nenadić | Nothing to Declare | 22 March

4 d-Ana Horvat i Damian Nenadić

The photographic exhibition NOTHING TO DECLARE by ANA HORVAT and DAMIAN NENADIĆ, opened on Wednesday, March 22 at 19h in Živi Atelje DK gallery. To see pictures of the opening, click here.

From the photographers:

“Our communication began through Facebook, where we had access to each other’s photographic works. We realized we share the photography of daily life, with similar, melancholic atmospheres. It was because of this likeness that we decided to exhibit our work together.

As our motives are different, we are not compiling a cycle of a theme, but combining them in the form of ‘conversations.’ A photograph of one receives a comment or association to the other. This creates an unplanned synergy which surpasses each individual image or group, just like an accord surpasses each tone.

We want to broaden the expression of atmosphere, drawing motive out of something that is in itself somewhat hermetic. The photographs offer some explanations for each other, but they are not clear solutions, rather an open line of new emotions and associations.”

——–

Exhibition 22.3. – 25.3. 2017.

Artists and curators: Ana Horvat and Damian Nenadić

Organization: Živi Atelje DK

Gallery coordinator: Maja Subotić Šušak

_________________

U srijedu 22. ožujka u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvorena je izložba NIŠTA ZA PRIJAVITI koja predstavlja fotografski projekt ANE HORVAT i DAMIANA NENADIĆA.

Autori o izložbi:

“Naša komunikacija započela je preko Facebooka, gdje smo mogli vidjeti fotografski rad jedno drugog. Shvatili smo da nas povezuje fotografiranje svakodnevice, sa sličnim, melankoličnim atmosferama. Zbog te sličnosti smo odlučili izložiti naše radove zajedno.

Kako su nam motivi ipak različiti, ne radimo ciklus jedne teme, već ih kombiniramo u formi ‘razgovora’. Fotografija jednoga dobiva kao komentar ili asocijaciju fotografiju drugoga. Time se stvara neplanirana sinergija koja nadilazi svaku pojedinačnu sliku ili skupinu, kao što akord nadilazi pojedinačan ton.

Želimo proširiti izražajnost atmosfere, izvući motiv iz nečega što je samo po sebi pomalo hermetično. Fotografije nude neka objašnjenja jedne drugima, ali to nisu jasna rješenja, već otvaraju niz novih emocija i asocijacija. “

——–

Izložba otvorena 22.3. – 25.3. 2017.

Autori izložbe: Ana Horvat i Damian Nenadić

Postav izložbe: Ana Horvat i Damian Nenadić

Organizacija: Živi Atelje DK

Voditeljica galerije: Maja Subotić Šušak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *