Živi Atelje DK | Valentina Brostean | Only Us, Humans | 15.06


U petak 15. lipnja u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK (Ilica 110) otvara se prodajna izložba ilustracija ONLY US, HUMANS umjetnice Valentine Brostean. Izložba je otvorena subotu i nedjelju (do 17. lipnja) u vremenu od 10 do 13 sati te 17 do 20 sati.

Valentina Brostean rođena je 1983. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Akademiji Umjetnosti u Novom Sadu, smjer vizualne komunikacije – grafika knjige. Valentina se bavi ilustracijom knjiga, grafičkim dizajnom, a od kada živi i radi u Torinu (IT) najviše je posvećena slikarstvu i osobnim projektima u suradnji s agencijama širom svijeta. Valentina je izlagala na mnogobrojnim izložbama u inozemstvu, među kojima treba spomenuti samostalnu izložbu “Last drop of innocence” u prestižnoj rimskoj galeriji Dorothy Circus Gallery, hramu europskog “pop surealizma”, ujedno i stila koji najbolje definira Valentinin slikarski opus. Značajno je i sudjelovanje u grupnoj izložbi “Pop surrealism – stay foolish” u muzeju Casa del Conte VERDE u Rivoliju, gdje se okupio velik broj svjetski priznatih i poznatih imena low brow/pop surrealism scene pod okriljem kustosa i vlasnika Dorothy Circus galerije – Alexandre Mazzanti. Osim toga, izlagala je u okviru Miami Art Basela. Valentina je dobitnica nekoliko nagrada iz sfere vizualnih umjetnosti među kojima kao najdražu izdvaja “Zlatnu plaketu Beograda” – Zlatnog Pera Beograda, međunarodnog bijenala ilustracije. Mnogi poznati internacionalni magazini poput Juxtapoz, New Web Pick, Catsle, Candy, Cretaive Review Uk, etc. objavili su njene radove. Njen stvaralački opus zasnovan je na istraživanju specifične morfologije likovnog izraza izvedene iz simbolike života suvremenog čovjeka kao centralne tematike njenih radova.

Valentinu na američkom tržištu predstavlja agencija Illozoo creative agency. Za tržište Velike Britanije predstavlja je agencija Inky Illustration Agency iz Londona.

Valentina o svom radu:
“Stvarala sam slike koje se mogu definisati kao jedan samostalni svet, sa sopstvenim zakonima i načelima i ma koliko da sam gledala u prirodu i kolektivnu realnost življenja nisam to činila nikako da bih je verno prenela već da bih u njima otkrila analogne procese koje sam koristila za izgradnju sveta svoje slike, tezeći ka duboko kritčnoj i ironičnoj analizi u prikazu savremenog čoveka – glavnog aktera na mojoj vizuelnoj pozornici.

Oformljene ilustracije tim su aktom postale psihološke i likovne činjenice. Narativni i simbolični, često intenciozno bizarni i prenaglašni elementi imaju zajedničku oznaku u korišćenju čovekovog lika kao medijuma za uspostavljanje odnosa i sa potpunom imaginacijom i sa realnim životom. Spajajući suportnosti i kontraste kompleksne ljudske prirode, ovaj projekat bavi se duhovitom kritikom upućenom savremenom čoveku, tezeći da ga prikaze u njegvooj sveobuhvatnoj celini, na jedan upečatljiv, cesto groteskan i ironičan način. Inspirisana sam arhetipskim ali takodje i savremenim momentom u kome živimo, karakterom, željama, strahovima, težnjama, stanjima i situacijama – moja vizija sveta je narativna priča koja u sebi ima intenciju spajanja dveju udaljenih realnosti bez napuštanja područija našeg iskustva – od spoljnog sveta ka sebi iznutra i opet obrnutim procesom od sebe iznutra ka spoljnom svetu, težeći ka celini.

Svako delo je misao, zabeleška, priča, poruka, vrisak, vizuelna eksklamacija – forma koja nas navodi da oslušnemo i valutiramo neke proživljene istine, svaka sa početkom u liniji, tragu na papiru koja daje poseban oblik stanju duše i svesti, formira viziju.

Realno postaje irelano a deskriptivno ima težnju ka magičnom, ono što je mnogo puta viđeno u mojim delima ima težnju ka prelasku u fantastično i prenaglašeno. Time su stvorene dve vrste relanosti koja jedna drugu dovode u pitanje, transponuju posmatrača u jednu novu daleku dimenziju i zahtevaju intenzivnu analizu, osvrt, kritiku, unutrašnju refleksiju i zapitanost nad sudbinom nas, malih-velikih ljudi, čoveka u svoj njegovoj slavi i tragediji, tako bizarno bitnog i nebitnog, lepog i odvratnog, večnog i prolaznog – istovremeno.

Ideja ovog projekta je takođe stvarati konstantno, izroditi jedan crtež na dan (izazov) dakle biti izazvan svaki dan, misliti, posmatrati, uočiti, razumeti, sagledati iz različitih uglova, promišljati— uočiti magiju i bitno u svakodnevnici i pretočiti je u nešto veće od samog momenta — stvoriti delo iz života koji se živi, biti u kreativnom evolutivnom procesu na dnevnoj bazi — biti budan!”

Više o Valentini i njezinom radu:
www.valentinabrostean.com

​BEHANCE PORTFOLIO: https://www.behance.net/valentinabrostean
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/valentinabrostean
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/art_of_valentina_brostean/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/VALENTINA.BROSTEAN
TWITTER: twitter.com/VBrostean

Enjoy the list of all Živi Atelje DK exhibitions at our gallery.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *