Exhibition opening Alisa Teletović 12.09

U srijedu, 12. rujna u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK (Ilica 110) otvara se prodajna izložba slika “Sve moje duše u potrazi za sobom” umjetnice Alise Teletović.

Izložba je otvorena do 15.9., radnim danom od 18 do 20 sati, a subotom od 11 do 14 sati.

o izložbi:
Sve moje duše u potrazi za sobom, ekspresionističke, ilustrativne, figurativne slike su nastale kao traganje za sobom koje je intenzivno krenulo povratkom u Bosnu i Hercegovinu 2011.godine. Izbivanje iz svoje zemlje, i život na drugom kontinentu, u Australiji, predstavlja jedan važan period mog slikarstva, u kojem sam slikala pejzaže, ptice emu, eukaliptuse, gdje mi je bio bitan osjećaj za porodicu, gradila sam utočište. To beskrajno prostranstvo i dan danas ima moju dušu zatočenu na nebu.

Povratkom «kući», osjetila sam potrebu za intimnijim pristupom/pogledom, kako prema sebi, tako i prema ženi općenito. Intuitivno slikajući ekspresije i figurativne emocije mojih duša, došla sam do unutarnjeg djeteta. Upitala se, razotkrila. Moje unutarnje dijete osjeća i doživljava, ono je meka toplina srca. Moje duše žive, one pričaju sebe kroz mene. Ili je obratno? Introspektivni (auto)portreta stanja žene, razgovora u potrazi za duhovnošću, su u biti, moji razgovori sa samom sobom, traganje mog postojanja, bitnog i nebitnog mjerenja osjećanja, srca i pokušaja pronalaska mira. Mira unutar sebe.

Ekspresionistički trag u boji, i nagovještaj lica, osobe, anđela, nekonvencionalnog naboja- mi dopušta da spontano, naizgled naivno i eksperimentirajući u pokretu i boji, gradim priču o samospoznaji kroz duše koje se suočavaju sa sobom i s iskušenjima kroz koje prolazi žena danas.
Ovo svojevrsno autobiografsko pročišćenje emocija se nudi na dlanu, ulaskom u nju, slika živi svojim životom, a ja sam se spasila.

o autorici:
Alisa Teletović umjetnica je nekonvencionalnog naboja, čije je slikarstvo snažno i poletno. Ona spontano, naizgled naivno i eksperimentirajući u pokretu i boji, gradi priču o samospoznaji kroz duše žena koje se suočavaju sa sobom i s iskušenjima kroz koje prolazi žena danas: potrebom za ljubavi, očekivanjima, potragom i pročišćenjem, traganjem za unutarnjim djetetom.

Alisa Teletović, likovna umjetnica iz BiH, diplomirala je 2000. godine na RMIT univerzitetu u Melbourneu, gdje je studirala likovnu umjetnost, elektronski dizajn i medije. Članica je Udruženja likovnih i primijenjenih umjetnika BiH, Napretka te ULUBIH-a. Iza sebe ima osamnaest samostalnih izložbi, između ostalog u Melbourneu, Perthu, Adelaide, Sarajevu i Tuzli. Laureatkinja je niza priznanja i nagrada. Njeni umjetnički radovi nalaze se u javnim i privatnim kolekcijama širom svijeta, s ljubavlju se kupuju, vole i uživaju.

Njeno umjetničko djelovanje možete pratiti na:
www.alisateletovicartist.com
www.instagram.com/alisateletovicartist

Vidimo se!
Vaš Živi Atelje DK

Alisa Teletović: All my souls searching for themselves 

The exhibition opening of “All my souls searching for themselves” by artist Alisa Tetelović will take place on Wednesday, September 12, at 19:00 (7pm) in the Živi Atelje DK gallery (Ilica 110). Paintings are for sale. 

Alisa Tetelović is an artist of unconventional energy, whose painting is strong and vibrant. Spontaneously, seemingly naïve and experimenting with movement and color, she builds a story of self-revelation through the souls of women who are facing themselves and the ordeals a modern woman goes through: the need for love, expectations, pursuit and purification, the search for an inner child.

Alisa on her work:
“All my souls in search of themselves, expressionist, illustrative, figurative images were created through soul searching which began intensively upon my return to Bosnia-Herzegovina in 2011. The absence from my country and life on another continent, in Australia, represents an important period of my painting, in which I painted landscapes, emu birds, eucalyptuses, with an important sense of family, building a sanctuary. That endless space even today holds my soul captive in the sky.

By returning ‘home,’ I felt the need for a more intimate approach/view, both of myself and women in general. My souls are alive, they speak of themselves through me. Or is it the other way around? Introspective (self)portraits of the state of a woman, the conversation in search of spirituality, are in fact my conversations with myself, the search for my existence, important and irrelevant measurements of emotions, heart, and attempts to find peace. A peace within me.

Expressionist traces in color, and the hint of a visage, person, angel, unconventional charge – allows me to spontaneously, and in a seemingly naive way experiment in movement and color, to build a story of self-revelation through the souls who are facing themselves and the ordeals a modern woman goes through. This autobiographical cleansing of emotions is offered on the palm of a hand, entering in it, the painting lives a life of its own, and I am saved.”

Alisa Tetelović is an artist from Bosnia-Herzegovina who graduated in 2000 from the RMIT University in Melbourne, where she studied fine arts, electronic design, and media. She is a member of the Fine and Applied Artist Association of Bosnia-Herzegovina. She has held 18 individual exhibitions, including in Melbourne, Perth, Adelaide, Sarajevo, and Tuzla. She is the recipient of a line of recognitions and awards. Her art works can be found in public and private collections across the world, bought and enjoyed with love.

www.alisateletovicartist.com
www.instagram.com/alisateletovicartist

The exhibition is open until 15.9, working day from 18:00 to 20:00 (6 pm to 8 pm) and Saturday from 11:00 to 14:00 (11 am to 2 pm)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *