Thank you

This week a dear, kind and very courageous woman lost her battle with cancer. One of her last wishes was to spend the remainder of her life with her family in Damascus. We want to thank all the people, especially people connected to the collective Women to Women (Žene ženama), for their donations, their support and their love that helped our Wafa feel connected to a very caring community in her other home here in Croatia. She boarded the plane with a heavy heart because of all that she was leaving behind but very grateful for all the love she felt from each of you. On behalf of all of us to all of us for all of us, thank you for your love and solidarity

Ovaj tjedan draga i vrlo hrabra žena izgubila je bitku s rakom. Jedna od njezinih posljednjih želja bila je provesti vrijeme koje joj je preostalo sa svojom obitelji u Damasku. Zahvaljujemo svima, a posebno ženama iz kolektiva Žene ženama (Women to Women) na njihovim donacijama, podršci i ljubavi koja je pomogla našoj Wafi da se osjećaja povezanom i uključenom u vrlo brižnu zajednicu u svom drugom domu ovdje u Hrvatskoj. Ušla je u avion teškog srca zbog svega što ostavlja iza sebe no vrlo zahvalna za svu ljubav koju je osjetila od svih nas. U ime svih nas, za sve nas- hvala vam za vašu ljubav i solidarnost!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *