Živi Atelje DK | La Grande Familia | Black Box / Madeira Memoirs | Multimedia installation | 6.7

On Thursday, July 7 at 19h, the pop-up exhibition BLACK BOX / Madeira Memoirs opened in the Živi Atelje DK Gallery, a project by the LA GRANDE FAMILIA collective. Event announcement and pictures are available.

20170706 La Grande Familia-Black_Box_Zapisi_s_MadeireBlack Box is a multimedia installation which explores memories of a certain place and mediums which can preserve that memory and relive it.

Memories were created during a joint one-month stay on Madeira in 2016 that we recorded in audio. Selected recordings were removed from context and placed in a new ambience in which they lose their original meaning and create a new one.

The installation is experienced without instructions or knowledge on how it functions, inviting the visitor to rely on intuition and senses in interpreting the experience of another and creating their own meta-memories.

La Grande Familia is a collective created in 2016 from a desire for joint research and intervention within design and art. The goal is to include a broad range of co-authors and associates of various expertise and skills into a ‘family’ and expand on the ability to work on projects of various types and sizes.

Taking part in the Black Box installation are: Tessa Bachrach Krištofić, Dora Bilanžić, Ivan Kunjašić, Dominik Markušić, Dina Milovčić and Franka Tretinjak.

Organised by: Živi Atelje DK

Ilica 110, Zagreb

___________

La Grande Familia | Black Box / Zapisi s Madeire | Multimedijalna instalacija

U četvrtak 7. srpnja u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvara se pop up izložba BLACK BOX / Zapisi s Madeire koja predstavlja projekt kolektiva LA GRANDE FAMILIA.

Black Box je multimedijalna instalacija koja istražuje uspomene na određeno mjesto i medije kojima se ta uspomena može sačuvati te iznova iskusiti.

Uspomene su nastale u periodu zajedničkog jednomjesečnog boravka na Madeiri 2016. godine i zabilježene su auditivno tijekom putovanja. Odabrani zapisi izvađeni su iz konteksta i stavljeni u novi ambijent u kojem gube svoje izvorno značenje i stvaraju novo.

Instalacija se doživljava bez uputa ili znanja o tome na koji način funkcionira, pozivajući posjetitelja da se osloni na intuiciju i vlastita osjetila u tumačenju proživljenog iskustva drugog i stvaranju vlastitih meta-uspomena.

La Grande Familia je kolektiv nastao 2016. godine iz želje za skupnim istraživanjem i interveniranjem unutar područja dizajna i umjetnosti. Cilj djelovanja je uključivanjem što šireg kruga koautora i suradnika različitih zanimanja i vještina u ‘obitelj’ proširiti mogućnost rada na projektima različitog tipa i opsega.

U sklopu postavljanja Black Box instalacije u kolektivu su sudjelovali: Tessa Bachrach Krištofić, Dora Bilanžić, Ivan Kunjašić, Dominik Markušić, Dina Milovčić i Franka Tretinjak

Organizacija: Živi Atelje DK

Ilica 110, Zagreb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *