Our Artists in Residence

Lin Wen 

Lin Wen je akademski kipar i slikar rođen 1969. u Shengyangu. Nakon diplome na Odsjeku za kiparstvo na prestižnoj umjetničkoj akademiji u Pekingu počinje raditi kao umjetnički konzultant za dizajn, te trenutno drži poziciju izvanrednog profesora na Sveučilištu Shantou. Svoje kiparske i slikarske radove je u tijeku dugogodišnje karijere izlagao na nizu samostalnih izložbi u Kini, Njemačkoj i Americi te je osvajač niza nagrada za dizajnerske projekte oblikovanja javnog i muzejskog prostora, među ostalim i prvo mjesto na natječaju za dizajn Muzeja kulturne revolucije Taishan te oblikovanju gradskog muzeja i kulturnog centra u Chaozhouu. Wen je održao niz gostujućih predavanja i radionica na međunarodnim institucijama poput bangladeškog festivala fotografije Chobi Mela, japanske međunarodne umjetničke škole Niigata i kineskog Sveučilišta Donghuo.

Please also consider ways to support us. You can also contact us with any questions or comments and this is a link to the homepage.