Osijek / No Borders: Women to Women, conversation around ceramics and tea / Traveling exhibition and workshop

Come, join us for a unique tea and earth experience. Try sharing tea in Chinese gong fu style and meet women who are making clay teaware from a mixture of clay and glazes including wild, local clay and glazes. A presentation on ceramic process from dirt to the final art piece, is followed by a workshop in gong fu tea style pouring and sharing.

*(Bilingual message Croatian and English) 

Friday

// Opening of the ceramics exhibition at 19:00 to 22:00

// Presentation on Living Atelier DK, project and ceramic procedure 19:30 Place: At the fort (Tvrđi), in the Slama organization space, ulica Kamila Firingera 3, NOTE – attendance with a mask please!

Saturday

// Excursion with our partners from Udruga za umjetnost i stvaralaštvo REART (Osijek)to source local wild clay. 

Sunday

// 10:00 to 13:00 – Exhibition is open. If weather permits, interested visitors might watch or even join in on a workshop processing and preparing the wild clay from the dirt we have collected on Saturday with our partners from ReArt. 

// 10:30 to 13:00 – Gong fu tea workshop; mostly in Croatian and only for people who have RSVP. Learn how to use gong fu tea set, the cha shi. In trying different types of Chinese tea we will talk of its historic, sociological, spiritual and artistic journey through the world. The workshop is interactive and experiential.

Place: On the lawn in front of the fort (Tvrđi), in the Slama organization space, ulica Kamila Firingera 3, with a mask please! If weather permits, it will be held outdoors on hay stacks. Wheelchair accessible and chairs can be provided if need be, but come with a pillow for your own comfort. For the tea workshop: Due to the limited number of participants, please contact Udruga REART via Facebook inbox or Instagram (@udruga.reart), by email at udrugareart@gmail.com by Saturday night. Please book a place only if you are sure you will be able to participate. The workshop is intended for people who know little or have never heard of the gong fu tea ceremony.

Over the past year some of the members of the Women to Women collective at Živi Atelje DK have been learning about ceramics using a mixture of different clays including local clays and glazes, and learning about Chinese tea and gong fu style sharing/pouring.Those new experiences they connected with dealing with a local wild clay. And now they would like to share experiencesand knowledge with you through a traveling exhibition and workshop called “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics and tea.” 

Our “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics and tea” project is realised through the Clubture network program (CTHR) with donations from the Ministry of Culture, Foundation Kultura Nova, the City of Zagreb, and the National Foundation for Civil Society Development through their project Knowledge Hubs. 

PARTNERS:

Udruga za umjetnost i stvaralaštvo REARTin Osijek

–Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”in Pakrac 

–Savez udruga KAoperativa Gradin Karlovac

The exhibited works you will see are the result of long-term involvement with ceramics. The first exhibition was in Zagreb at our gallery. The ceramic and tea workshops for the Women to Women collective were made possible by the French Embassy in Croatia (Ambassade de France en Croatie) and the Center for Peace Studies (Centar za mirovne studije) through co-financing from the European Union – the BRIDGES project.

We would especially like to thank the organization of the Udruga za umjetnost i stvaralaštvo REART (Association for Arts and Creativity REART) in Osijek, for their enthusiasm, cooperation and providing the space in which our exhibition and workshop takes place.

All projects are impossible without the invaluable effort and resource of our members / volunteers. Thank you to Anja Slapničar and Lidia Boševski for their generous guidance, and to photographers Boris Berc and Siniša Glogoški for the pictures used in the exhibition. Special thank you to Una Rebić and Metod Blejec for their design support.

__________

Osijek / “Bez Granica: Žene ženama, razgovori uz keramiku i čaj” / Putujuća izložba i radionica

Dođite, pridružite nam se na jedinstvenom iskustvu čaja i zemlje. Podijelite sa nama čaj u kineskom gong fu stilu i upoznajte žene koje izrađuju čajno posuđe od mješavine komercijalne i divlje, lokalne gline te komercijalnih i prirodnih glazura. Nakon prezentacije o procesu pretvaranja zemlje u glinu, pa sve do završnog umjetničkog djela, slijedi radionica o čaju i gong fu stilu pripremanja.

petak //

– 19h do 22h Izložbe keramike je otvorena za posjetitelje

– 19h30 Prezentacija o Živom Ateljeu DK, o keramičkom postupku i projektima Mjesto: U tvrđavi (Tvrđi), u prostoru organizacije Slama, ulica Kamila Firingera 3, Osijek NAPOMENA – prisustvo s maskom, lijepo vas molimo!

subota //

– Izlet s našim partnerima iz Udruge REART, traženje i kopanje lokalne divlje gline.

nedjelja //

– 10h do 13h sati – Izložba je otvorena za posjetitelje. Ako vremenske prilike dozvole, zainteresirani posjetitelji mogu pogledati ili se čak pridružiti radionici obrade i pripreme divlje gline koju smo u subotu sakupili s našim partnerima iz REARTa.

– 10h30 do 13h – Radionica Gong fu čaja; na hrvatskom, za osobe koje se na vrijeme prijave jer je su mjesta ogranična.

Naučite kako koristite gong fu set za čaj (cha shi). Kroz isprobavanja različitih vrsta kineskog čaja govorit ćemo o njegovom povijesnom, sociološkom, duhovnom i umjetničkom putovanju svijetom. Radionica je interaktivna i iskustvena. Mjesto: Na travnjaku ispred Tvrđe, u prostoru organizacije Slama, ulica Kamila Firingera 3, s maskom molim! Ako vremenske prilike dopuštaju, radionica će se održati na otvorenom, sjedit ćemo na balama slame. Za povećanu udobnost, ponesite vlastiti jastučić. Prilaz je moguć za osobe u kolicima. NAPOMENA Za radionicu čaja: Zbog ograničenog broja sudionika, obratite se udruzi REART putem Facebook inboxa ili Instagrama (@ udruga.reart), e-poštom na adresu udrugareart@gmail.com NAJKASNIJE do subote navečer.

Molimo rezervirajte mjesto samo ako ste sigurni da ćete moći sudjelovati. Radionica je namijenjena ljudima koji malo znaju ili nikada nisu čuli za gong fu ceremoniju čaja.

Tijekom prošle godine neke od članica kolektiva Žene ženama u Živom Ateljeu DK učile su o keramici koristeći mješavinu različitih glina, uključujući lokalne gline i glazure, i učile o gong fu dijeljenju /pripremanju kineskog čaja te su ta iskustva povezali s lokalnom divljom glinom. Ta iskustva i znanja bi sada željele s vama podijeliti ovom putujućom izložbom i radionicama pod nazivom “Bez granica: žene ženama, razgovor oko keramike i čaja.”

Ovaj projekt realizira se kroz program mreže Clubture (CTHR) uz donacije Ministarstva kulture, Zaklade Kultura Nova, Grada Zagreba i Nacionalne zaklade za civilno društvo Razvoj kroz njihov projekt Čvorišta znanja. Ove godine putujuća izložba i radionica održat će se u Osijeku, Pakracu i Karlovcu.

PARTNERI

// Udruga za umjetnost i stvaralaštvo REART – Osijek i: @udruga.reart fb: https://www.facebook.com/udrugareart/ w: http://udrugareart.blogspot.com/

// Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” – Pakrac fb: https://www.facebook.com/delfinzamir/ w: http://delfin-pakrac.com/press/

// Savez udruga KAoperativa Grad – Karlovac w: http://kaoperativa.org fb: https://hr-hr.facebook.com/kaoperativa/

Izloženi radovi rezultat su dugotrajnog bavljenja keramikom. Prva izložba bila je u Zagrebu u našoj galeriji. Radionice keramike i čaja za kolektiv Žene ženama omogućili su francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj (Ambassade de France en Croatie) i Centar za mirovne studije sufinanciranjem iz Europske unije – projekta BRIDGES.

Posebno se zahvaljujemo organizaciji Udruge za umjetnost i stvaralaštvo REART (Osijek) za njihov entuzijazam, suradnju i pružanje prostora u kojem se održava naša prva putujuća izložba i radionica.

Sve ovo bilo bi nemoguće bez neprocjenjivog truda i resursa naših članova/volontera. Zahvaljujemo Anji SlapničarLidii Boševski na velikodušnom vođenju radionica keramike, te fotografima Borisu BercuSiniši Glogoškom na slikama korištenim na izložbi. Posebno zahvaljujemo Uni RebićMetodu Blejecu na dizajnerskoj podršci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *