Šibenik / “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics, tea and glass” / Exhibition and workshop

The exhibition opens on Saturday, 14.05.2022, at 11:00, and the Gong fu tea workshop will be on Sunday, 15.05.2022, at 11:00. Both events are in the Azimut Gallery, Obala palih omladinaca 2, Šibenik.

*(Bilingual message Croatian and English)

Živi Atelje DK (Zagreb) i Udruga Svijet kvalitete (Šibenik) with the support of Kolektiv 4b, are organizing a pop-up exhibition of handmade ceramics and glass and a workshop / presentation of the gong fu Chinese style tea making.

Come, join us for a unique tea and earth experience. Try sharing tea in the Chinese gong fu style and meet women who are making clay teaware from a mixture of clay and glazes including wild, local clay and glazes, and also glass jewelry. Following a short presentation, is a workshop in gong fu tea style pouring and sharing.

EXHIBITION

Over the past year some of the members of the Women to Women collective at Živi Atelje DK have been learning about ceramics using a mixture of different clays including local clays and glazes, and learning about Chinese tea and gong fu style sharing/pouring.

Glass blowing is a traditional craft that is slowly disappearing in Croatia. Members of the Women to Women collective collaborated with the Glass World organization (Udruga Stakleni Svijet) and learned a magical skill that shapes glass into jewelry and other objects.

Now, in Šibenik, members of Živi Atelje DK will share part of their experience and knowledge on ceramics, glass and tea, through this traveling exhibition and workshops entitled “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics, tea and glass.”

WORKSHOP

Come and learn about the gong fu style of serving tea using a specific tea set (cha shi). Taste different types of Chinese tea, and learn about the historical, social, spiritual and artistic journey of the tea and people around the world. Meet the women craftsmakers in Zagreb who make the ceramic ware from a mixture of commercial and wild, local clay and natural glazes.

The gong fu tea workshop is interactive and experiential.

NOTE for the tea workshop: Due to the limited number of participants, please contact the association “Svijet kvalitete” via Facebook facebook.com/udrugasvijetkvalitete/, e-mail <ida.todosijevic@gmail.com>, BEFORE SATURDAY, MAY 14 at 20:00 hours.

Please book a place only if you are sure you will be able to participate. The workshop is intended for people who will discover the gong fu tea ceremony for the first time, but also for those who are familiar with the gong fu way of sharing tea.

Detailed program of the visit

Friday // 13.5.22.

– Excursion with our partners from the Udruga “Svijet kvalitete” searching and digging local wild clay or materials for making glazes.

Saturday // 14.5.22.

– 11 am to 2 pm Pop-up exhibition of ceramics and glass is open to visitors

– 12 pm Presentation on the Living Atelier DK, on ​​the ceramic process and projects

Address: Azimut, Obala palih omladinaca 2, Šibenik

Sunday // 15.5.22.

– 10 am to 1 pm – The exhibition is open to visitors.

– 11 am to 1 pm – Gong fu tea workshop; in Croatian, for people who register ahead of time due to limited number of participants

Address: Azimut, Obala palih omladinaca 2, Šibenik

……………….

Our “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics, tea and glass” project is made possible through the Clubture network program (CTHR) with donations from the Ministry of Culture, Foundation Kultura Nova, the City of Zagreb, and the National Foundation for Civil Society Development through their project Knowledge Hubs.

This year, the traveling exhibition and workshops are taking place in Šibenik, Petrinja and Knin.

PARTNERS

// Udruga “Svijet kvalitete” – Šibenik

fb: udrugasvijetkvalitete w: https://usk.hr e: ida.todosijevic@gmail.com

With the support of: Kolektiv 4b, w: https://kolektiv4b.com/ i Azimut, w: https://azimut.art/galerija/

// Građanski aktivizam / Udruga GRAK – Petrinja

w: https://www.grakni.hr, https://otvoreniatelje.eu, fb: otvoreni.keramicki.atelje, Keramika54plus e: info@grakni.hr

// Jug Udruga Atribut – Knin

fb: udruga.atribut w: http://www.udruga-atri.net i: @cluba3_udruga3but e: udruga.atribut@gmail.com

The exhibited works are the result of long-term work with ceramics and glassblowing. Apart from the exhibitions in Zagreb, in our gallery, during the last year we traveled to Osijek, Karlovac, Sisak, and Pakrac.

We especially thank the organization of the Udruga “Svijet kvalitete” (Šibenik) for their enthusiasm, cooperation and the Kolektiv 4B and Azimut for providing space and support.

All projects are impossible without the invaluable effort and resources of the members / volunteers of Živi Atelje DK (Living Atelier DK).

We thank Anja Slapničar and Lidia Boševski for their generous guidance, Ivanka Pašalić, the Udruga Stakleni Svijet (Glass World), and Ivona Kočica for sharing the skill of glassblowing, and photographers Boris Berc and Siniša Glogoški for the photographs used in the exhibition. Special thanks to Una Rebić and Metod Blejec for their design support.

For more information about Živi Atelje DK’s No Borders program (http://ziviatelje.dk/en/projects-education/no-borders-program/).

We are looking forward to your visit

___ __

Šibenik / “Bez Granica: Žene ženama, razgovori uz keramiku, čaj i staklo” / Izložba i radionica

Izložba se otvara u subotu, 14.05.2022, u 11:00 sati, a radionica Gong fu čaja bit će u nedjelju, 15.05.2022, u 11:00 sati. Oba događanja održavaju se u prostoru Azimut galerije, Obala palih omladinaca 2, Šibenik.

Živi Atelje DK (Zagreb) i Udruga Svijet kvalitete (Šibenik) uz podršku Kolektiva 4b, organiziraju pop-up izložbu ručno rađene keramike i stakla i radionicu / prezentaciju gong fu kineskog stila pripremanja čaja.

Dođite, pridružite nam se na jedinstvenom iskustvu koje veže čaj, zemlju i ljude. Otvaramo izložbu radova članica kolektiva Žene ženama Živog Ateljea DK, izložbu čajnog pribora od keramike te nakita od stakla.

IZLOŽBA

Tijekom prošle godine članice kolektiva Žene ženama u Živom Ateljeu DK bavile su se keramikom. Nekima je to bilo potpuno novo iskustvo i nova vještina koju su prigrlile. Koristile su mješavinu različitih glina, uključujući lokalne divljih gline i glazure, te su upoznale kinesku gong fu tehniku dijeljenja/pripremanja čaja kako bi funkcionalno prilagodile dio keramičkih proizvoda.

Staklopuhanje je tradicionalni zanat koji polako nestaje u Hrvatskoj. Članice kolektiva Žene Ženama suradjivale su s udrugom Stakleni Svijet te usvajale magičnu vještinu koja plamenom oblikuje staklo u nakit i druge predmete.

Sada, tu u Šibeniku, svoje putovanje glinom, staklom i čajem, ta iskustva i znanja, podijelit će ovom putujućom izložbom i radionicama pod nazivom “Bez Granica: Žene ženama, razgovori uz keramiku, čaj i staklo.”

RADIONICA

Na radionici isprobajte i naučite kako koristiti gong fu set za čaj (cha shi). Iskusite različite vrste kineskog čaja, družite se uz razgovore o povijesnom, sociološkom, duhovnom i umjetničkom putovanju čaja i ljudi svijetom. Upoznajte žene koje u Zagrebu izrađuju čajno posuđe od mješavine komercijalne i divlje, lokalne gline te prirodnih glazura.

Radionica gong fu čaja je interaktivna i iskustvena.

NAPOMENA za radionicu čaja: Zbog ograničenog broja sudionika, obratite se udruzi “Svijet kvalitete” putem Facebooka facebook.com/udrugasvijetkvalitete/, e-poštom <ida.todosijevic@gmail.com>, NAJKASNIJE do subote, 14. svibanja u 20:00 sati.

Molimo rezervirajte mjesto samo ako ste sigurni da ćete moći sudjelovati. Radionica je namijenjena za one koji će tek prvi put otkriti gong fu ceremoniju čaja ali i ljudima koji znaju za gong fu način dijeljenja čaja.

…….

Detaljan program posjeta

petak // 13.5.22.

– Izlet s našim partnerima iz Udruga “Svijet kvalitete” traženje i kopanje lokalne divlje gline ili materijala za izradu glazura.

subota // 14.5.22.

– 11h do 14h Pop-up izložba keramike i stakla je otvorena za posjetitelje

– 12h Prezentacija o Živom Ateljeu DK, o keramičkom postupku i projektima

Mjesto: Azimut, Obala palih omladinaca 2, Šibenik

nedjelja // 15.5.22.

– 10h do 13h – Izložba je otvorena za posjetioce.

– 11h do 13h – Radionica Gong fu čaja; na hrvatskom, za osobe koje se na vrijeme prijave jer je broj korisnika ograničen

Mjesto: Azimut, Obala palih omladinaca 2, Šibenik

……………….

Projekt se realizira kroz program mreže Clubture (CTHR) uz donacije Ministarstva kulture, Zaklade Kultura Nova, Grada Zagreba i Nacionalne zaklade za Razvoj civilnog društva kroz Centre znanja.

Ove godine putujuća izložba i radionice gostuju u Šibeniku, Petrinji i Kninu.

PARTNERI

// Udruga “Svijet kvalitete” – Šibenik

fb: udrugasvijetkvalitete w: https://usk.hr e: ida.todosijevic@gmail.com

Uz podršku: Kolektiv 4b, w: https://kolektiv4b.com/ i Azimut, w: https://azimut.art/galerija/

// Građanski aktivizam / Udruga GRAK – Petrinja

w: https://www.grakni.hr, https://otvoreniatelje.eu, fb: otvoreni.keramicki.atelje, Keramika54plus e: info@grakni.hr

// Jug Udruga Atribut – Knin

fb: udruga.atribut w: http://www.udruga-atri.net i: @cluba3_udruga3but e: udruga.atribut@gmail.com

Izloženi radovi rezultat su dugotrajnog bavljenja keramikom i staklopuhanjem. Osim izložbe u Zagrebu, u našoj galeriji, tokom prošle. godine putujuće izložbe i radionice održali smo u Osijeku, Karlovcu, Sisku, i Pakracu.

Posebno se zahvaljujemo organizaciji Udruga “Svijet kvalitete” (Šibenik) za njihov entuzijazam, suradnju te Kolektivu 4B i Azimutu za pružanje prostora i podršku.

Sve ovo bilo bi nemoguće bez neprocjenjivog truda, materijalne, moralne i fizičke podrške, članova/volontera Živog Ateljea DK.

Zahvaljujemo Anji Slapničar i Lidii Boševski na velikodušnom vođenju radionica keramike, Ivanki Pašalić, udruzi Stakleni Svijet, i Ivoni Kočici na dijeljenju viještine staklopuhanja te fotografima Borisu Bercu i Siniši Glogoškom na slikama korištenim na izložbi. Posebno zahvaljujemo Uni Rebić i Metodu Blejecu na dizajnerskoj podršci. Za više informacija o programu Bez granica Živog Ateljea DK (http://ziviatelje.dk/en/projects-education/no-borders-program/).

Radujemo se vašem dolasku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *