… it’s that time of year! Bazaaaaar

Vatra, pijesak, zemlja, voda, izmiješane s prijateljstvom, toplinom, zajednicom i solidarnošću transformiraju se u Zimski Bazar 2022. godine Živog Ateljea DK. Imamo na mnogo čemu biti zahvalni i nastavljamo graditi zajednicu te našu umjetnost. Idemo na tome raditi zajedno, sljedeća dva tjedna, uz čaj, kuhano vino, bezalkoholna topla pića, solo pjevanje, zborno pjevanje, radionice pisanja na različitim jezicima i pismima, uz čaj iz Iraka i slastice s Bliskog Istoka, pričanje priča, izrađivanje svojih sapuna ili poklona od stakla, uz radionice staklopuhanja na plameniku i plesa uz vatru. Uz sve to, uživat ćemo u kreacijama od keramike i stakla, fotografija i heklanih predmeta koje su članice i članovi ateljea izrađivali tijekom ove godine.

Bazaar je otvoren: 9.-24.12. od ponedjeljka do petka od 17:00 do 20:00 sati; subotom od 16:00 do 21:00 sat, nedjeljom od 11:00 do 14:00 sati. (Razlikuju se vremena pojedinih događanja: nedjelja, 18.12. od 8:00 do 19:00 sati; subota 24.12. od 10:00 do 13:00 sati)

https://fb.me/e/22CXiIurW

*(Poruka na engleskom, hrvatskom, farsiju, turskom, arapskom, armenskom i francuskom – oprostite nam na greškama!)

Tema ovogodišnjeg bazara je transformacija: dok uživamo u zimskom ambijentu, promišljamo o tome kako se mi mijenjamo i kako mijenjalo svijet oko nas. Pretvaramo blato u glinu koju zatim modeliramo i nudimo vatri kako bismo stvorili keramiku. Pijesak se pretvara u staklo koje topimo i transformiramo u ukrase. Vrućom vodom prelijevamo listove čaja. Susrećemo se, toplina i vatra našeg kolektiva transformira nas, našu umjetnost i naš svijet, a tek trebamo vidjeti tko ćemo postati. Pridružite nam se u transformaciji na još jednom Bazaaru!

Dođite uživati na Zimskom Bazaaru Živog Ateljea DK od 9. do 24. prosinca — imat ćemo više događanja tijekom ovog razdoblja, ali u skladu s vremenom u kojem živimo, trebat ćemo biti fleksibilni. Molimo vas da pratite na Facebooku eventualne promjene.

Bazaar je otvoren: od ponedjeljka do petka od 17:00 do 20:00 sati; subotom od 16:00 do 21:00 sat, nedjeljom od 11:00 do 14:00 sati. (Razlikuju se vremena pojedinih događanja: nedjelja, 18.12. od 8:00 do 19:00 sati; subota 24.12. od 10:00 do 13:00 sati)

// 9.12., petak: Otvorenje Bazaara, 19:00 sati

// svakodnevno: “Plarn“ (Plastic-yarn – pređa od plastike) Radionica heklanja s članicama kolektiva Žene ženama. Donesite plastične vrećice (korištene i čiste) kako bismo od njih izradili izolacijske prostirke za ljude u pokretu

// 10.12., subota: 16:00 – 21:00 // prezentacija rada s plamenom, kako napraviti cvjetni privjesak od stakla: 18:00 – 19:00

// 11.12., nedjelja: 11:00 – 14:00

// 12.12., ponedjeljak: 17:00 – 20:00 // odgođeno — zaljubljenik u čaj koji se nedavno vratio iz Irana predstavlja iranski čaj: 19:00 sati

// 13.12., utorak: 17:00 – 20:00 sati

// 14.12., srijeda: 17:00 – 20:00 sati // pisanje na više jezika (pisama). Ponesite komad posebnog papira ii odaberite jedan od naših ili čak origami i ispišite svoje ime ili neku drugu riječ na arapskom, armenskom, hrvatskom, engleskom, farsiju, francuskom, turskom, najstarijem pismu na svijetu – klinastom pismu, ili bilo koji drugi koji taj dan bude na raspolaganju // Koja je veza između gatanja iz šalice kave i frizura? Saznajte u srijedu na Bazaaru, od 17 do 20 sati!

// 15.12., četvrtak: 17:00 – 20:00 // pričanje priča s Marijanom Mrvoš, 18:00 sati

// 16.12., petak: 17:00 – 20:00 // radionica Kintsugija, 17:00 sati (ograničen broj polaznika za prijave kontaktirati: ljiljanapetriska@gmail.com)

Ovog vikenda slavimo fešte iz cijelog svijeta i obilježavamo Međunarodni dan migranata 18. prosinca.

// 17.12., subota: 16:00 – 21:00 // večer pjevanja, 18:00. Otputujte pjesmom u Armeniju, Siriju i natrag u Hrvatsku.

// 18.12., nedjelja: 8:00 – 19:00 CIJELI DAN! Q’Art Projekt Ilica Bazaara kojem smo se priključili. Možete vidjeti veću kolekciju radova naših članica i članova na otvorenom u Ilici, a zatim se dođite zagrijati u Galeriju DK na neformalan after part. // ZborXop, 17:00. Dođite poslušati bogati repertoar lokalnih pjesama iz regije. Neki od izvođača su naši članovi!

// 19.12., ponedjeljak: 17:00 – 20:00 // ples uz vatru!! 19:00 // kušanje Gong fu čaja, 18:00 – 20:00

// 20.12., utorak: 17:00 – 20:00 // radionica izrađivanja sapuna, 18:00 – 19:00

// 21.12. srijeda: 17:00 – 20:00 //ples uz vatru!! 19:00 // Oslikavanje tijela kanom i pisanje na raznim jezicima i pismima, 17:00 – 20:00. Ponesite komad posebnog papira ii odaberite jedan od naših ili čak origami i ispišite svoje ime ili neku drugu riječ na arapskom, armenskom, hrvatskom, engleskom, farsiju, francuskom, turskom, najstarijem pismu na svijetu – klinastom pismu, ili bilo koji drugi koji taj dan bude na raspolaganju

// 22.12., četvrtak: 17:00 – 20:00 // Irački čaj uz bliskoistočne slastice, mirise i okuse; okusite i poslušajte priče o čaju i običajima iz Iraka, 18:00

// 23.12., petak: 17:00 – 20:00

// 24.12., subota: 10:00 – 13:00 // Zatvaranje bazara. Zadnja prilika za shopping ili naprosto opuštanje uz čaj i kavu ili štogod je ostalo od vina!

Kad god nas posjetili, bez obzira na to jeste li dali svoju donaciju za naše kreacije (keramika, staklo, fotografija, piće, hrana, pisanje), vaše prisustvo će doprinijeti atmosferi topline i otvorenosti.

Naša dijeljena iskustva, snaga, solidarnost i ljubav satkane su u svaki naš predmet. Vaša prisutnost na Bazaaru ujedinjuje naše priče s vašima. Vaša kupovina podržava, umjetnike, našu organizaciju Živi Atelje DK, kao i neke od naših programa. Zajedno smo razvili kompleksni sustav naglašavajući angažman, kolektivni proces i kreativni rad. Hvala vam što ste dio onog što radimo.

Uvijek smo zahvalni našim članicama i članovima na svom vremenu, resursima, trudu i ljubavi tijekom ovih prazničnih ali zahtjevnih vremena.

Također, sretni smo zbog primljenih donacija koje podržavaju nekoliko projekata vezanih uz kolektiv Žene ženama, Akademiju putujućeg čaja i Nomad Glass. Zahvalni smo što nam je, s našim partnerima u Centru za kazalište potlačenih POKAZ, Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (program Europskog gospodarskog područja) odobrio financiranje projekta kojim podržavaju više aspekata našeg programa. Bazaar 2022 organiziran je u suradnji i uz podršku UNHCR-a, označavajući 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Mnoge aktivnosti ususret obilježavanju Međunarodnog dana migranata podržao je i Grad Zagreb kroz projekt EU Connection (Zagreb, Otvoreni Grad).

Sretna vam zimska sezona!

www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

Fire, sand, dirt, water, mixed with friendship, warmth, community, solidarity transforms into the 2022 Živi Atelje DK Winter Bazaar. We have much to be grateful for and continue to build ourselves, our community and our art. Let us do this together again, for the next two weeks, over tea, mulled wine, alcohol-free warm drinks solo singing, choir singing, handwriting in different languages, Iraqi tea and Middle Eastern sweets, storytelling, making your own soap or glass gifts, glass blowing on torch and fire dancing, all the while enjoying the creations members of the atelier made throughout this past year from ceramics and glass to photography and crocheting.

Bazaar times from 09 December to 24 December: Monday to Friday, 17:00 to 20:00, Saturday 16:00 to 21:00, Sunday 11:00 to 14:00 (Some events are different: Sunday, December 18, from 8:00 to 19:00, Saturday, 24 December 10:00 to 13:00) https://fb.me/e/22CXiIurW

The topic of this year’s bazaar is transformation: while enjoying the winter ambience we reflect on how we are transformed, and how we transform the world around us. We turn mud into clay, that we model and offer to fire to create ceramics. The sand turns into glass that we melt and transform into pendants. We pour hot water over tea leaves to transform it into tea. We are meeting, and the warmth and fire of our collective transforms us, our art and our world, and we are still waiting to see who we will become. Join us in transformation on another bazaar!

*(Message in English, Croatian, Farsi, Turkish, Arabic, Armenian and French–please excuse the errors!)

Come enjoy Živi Atelje DK Winter Bazaar from 09 December to 24 December — We will have several events throughout but in rhythm with the times, we will need to be flexible. Please continue to check Facebook for updates.

Bazaar times: Monday to Friday, 17:00 to 20:00, Saturday 16:00 to 21:00, Sunday 11:00 to 14:00 (Some days are different: Sunday, December 18, from 8:00 to 19:00, Saturday, 24 December 10:00 to 13:00)

// 09 December, Friday, Opening of the bazaar, 19:00.

// Everyday: “Plarn” (Plastic-yarn) Crocheting workshops with some of the members of the Women to Women collective. Bring old plastic bags (used & clean) to upcycle and make insulating mats for people on the move

// 10 December, Saturday, 16:00 to 21:00 // Flameworking presentation, how to make a glass flower pendant, 18:00 to 19:00

// 11 December, Sunday, 11:00 to 14:00

// 12 December, Monday, 17:00 to 20:00 // Postponed– Iranian tea presentation by a tea lover who recently returned from Iran, 19:00

// 13 December, Tuesday, 17:00 to 20:00

// 14 December, Wednesday, 17:00 to 20:00 // Writing in several languages. Bring a card or special paper or choose one of ours or even an origami to have your name or a word in Arabic, Armenian, Croatian, English, Farsi, French, Turkish, the oldest known written language—cuneiform—or any others available on that day! // What is the connection between fortunetelling from a coffee cup and hairdressing? Come find out on Wednesday at the bazaar from 17:00 to 20:00!

// 15 December, Thursday, 17:00 to 20:00 // Storytelling with Marijana Mrvoš, 18:00

// 16 December, Friday, 17:00 to 20:00 // Kintsugi workshop at 17:00 (Limited number of participants, to sign-up contact: ljiljanapetriska@gmail.com)

This weekend we are celebrating festivities from all over the world and marking International Migrants Day on December 18.

// 17 December, Saturday, 16:00 to 21:00 // Singing evening, 18:00. Let yourself be transported to Armenia, Syria and back to Croatia.

// 18 December, Sunday, ALL DAY! 8:00 to 19:00. Q’Art Project Ilica bazar. We joined this as well! See a larger collection of what our members made outside on Ilica and then come inside from the street to warm up in the Gallery DK and an unofficial after party. // Singing choir: ZborXop, 17:00 Come listen to a rich repertoire of local songs from around the region with singers that include some of our members.

// 19 December, Monday, 17:00 to 20:00 // Fire dancing!!!!! 19:00 // Gong fu tea tasting, 18:00 to 20:00

// 20 December, Tuesday, 17:00 to 20:00 // Soap making workshop, 18:00 to 19:00

// 21 December, Wednesday, 17:00 to 20:00 // Fire dancing!!!!! 19:00 // Writing on the body and on paper! Henna body painting, and writing in several languages,17:00 to 20:00. Bring a card or special paper or choose one of ours or even an origami to have your name or a word in Arabic, Armenian, Croatian, English, Farsi, French, Turkish, the oldest known written language—cuneiform—or any others available on that day!

// 22 December, Thursday, 17:00 to 20:00 // Iraqi tea event with Middle Eastern sweets. Smell, taste and listen to stories of tea and customs from Iraq, 18:00

// 23 December, Friday, 17:00 to 20:00

// 24 December, Saturday, 10:00 to 13:00 // Closing of the bazaar. Last minute shopping or just relaxing with tea and coffee or whatever is left of the wine!

When you visit, regardless of whether you give a donation for our creations from ceramics, glass, photography, drinks, food, writings, your presence will add to the atmosphere we inherited of warmth and openness.

Our shared experiences, strength, solidarity, and love craft each piece. Your presence at the bazaar unites our stories with yours. Your purchase supports the primary creators, our organization, Živi Atelje DK (Living Atelier DK), as well as some of our programs. Together we developed a complex arrangement emphasizing engagement, collective process, and creative labor. Thank you for being part of what we do.

We are ever grateful to our members for all the time, resources, effort and love during these celebratory and trying times.

We are also the happy recipients of donations from funders that supported several of our projects related to the Women to Women collective, the Wandering Art Tea Academy and Nomad Glass. We are also thankful to receive a grant, with our partners in Centar za kazalište potlačenih POKAZ (Center for Theater of the Oppressed POKAZ), from the Active Citizens Fund in Croatia (ACF), a program of European Economic Area (EEA). This enabled us to fund several aspects of our programs. The 2022 Bazaar is made in cooperation with and support of UNHCR and marking the 16 days of activism to combat gender-based violence.

Many of the activities that lead up to the celebration of International Migrants Day on 18 December were supported by the city of Zagreb (Zagreb, Otvoreni Grad) through the EU Connection project.

Happy winter season!
www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

TURKISH-TÜRK

Ateş, kum, kir, su, dostluk, sıcaklık, topluluk ve dayanışma ile karışarak 2022 Živi Atelje DK Kış Pazarı’na dönüşüyor. Minnettar olacağımız ve inşa etmeye devam edeceğimiz çok şey var. Gelin bunu önümüzdeki iki hafta boyunca çay, sıcak şarap, alkolsüz sıcak içecekler eşliğinde solo şarkılar, koro şarkıları, farklı dillerde el yazısı, Irak çayı ve Orta Doğu tatlıları, hikaye anlatımı, kendi sabununuzu veya camdan hediyelerinizi yapma, meşalede cam üfleme ve ateş dansı eşliğinde ayrıca atölye üyelerinin geçtiğimiz yıl boyunca seramikten cama, fotoğraftan tığ işine yaptığı kreasyonların tadına vararak tekrar birlikte yapalım.

Kış Pazarı saatleri: Pazartesi – Cuma, 17:00 – 20:00, Cumartesi 16:00 – 21:00, Pazar 11:00 – 14:00 (Bazı etkinlikler farklıdır: 18 Aralık Pazar, 8:00 – 19: 00, Cumartesi, 24 Aralık 10:00 – 13:00) https://fb.me/e/22CXiIurW

Bu yılki pazarın konusu dönüşüm: Kış ortamının tadını çıkarırken nasıl dönüştüğümüzü ve etrafımızdaki dünyayı nasıl dönüştürdüğümüzü düşünüyoruz. Çamuru kile dönüştürüp onu modelliyoruz, yaratıcı seramik parçalarımızı görmek için de onları ateşle buluşturuyoruz. Kum, erittiğimiz cama, o camlar da pandantife (boyna asılan takı) dönüşüyor. Çay yapraklarını çaya dönüştürmek için üzerine sıcak su döküyoruz. Bizler buluşuyoruz, kolektifimizin sıcaklığı ve ateşi bizi, sanatımızı ve dünyamızı dönüştürüyor ve hala kim olacağımızı görmeyi bekliyoruz. Sizler de başka bir pazarda dönüşümde bize katılın!

Gelin, 09 Aralık – 24 Aralık tarihleri arasında Živi Atelje DK Kış Pazarı’nın keyfini çıkarın — Kışpazarı boyunca bazı etkinliklerimiz olacak, fakat zamanın ritmine göre esnek olmamız gerekecek. Lütfen güncellemeler için Facebook’u kontrol etmeye devam ediniz.

Kış Pazarı saatleri: Pazartesi – Cuma, 17:00 – 20:00, Cumartesi 16:00 – 21:00, Pazar 11:00 – 14:00 (Bazı etkinlikler farklıdır: 18 Aralık Pazar, 8:00 – 19: 00, Cumartesi, 24 Aralık 10:00 – 13:00)

// 09 Aralık Cuma Çarşı açılışı, 19:00.

// “Plarn” (Naylon-iplik) Women to Women kolektifinin bazı üyeleriyle her gün tığ işi atölyeleri. Eski plastik poşetleri- çantaları (kullanılmış ve temiz) daha ileri dönüşüme getirin ve hareket halindeki insanlar için yalıtım matları yapın.

// 10 Aralık Cumartesi, 16:00 – 21:00 // Alevle çalışma sunumu, cam çiçek pandantif nasıl yapılır, 18:00 – 19:00

// 11 Aralık Pazar, 11:00 – 14:00

// 12 Aralık Pazartesi, 17:00 – 20:00 // ertelenen — İran’dan yeni dönen bir çay aşığından İran çayı sunumu, 19:00

// 13 Aralık Salı, 17:00 – 20:00

// 14 Aralık Çarşamba, 17:00 – 20:00 // Birkaç dilde yazma etkinliği. Bir kart yada özel bir kağıt getirin, ya da bizimkinden birini alın , hatta bir origami ya da o gün mevcut olan diğerlerinden seçebilirsiniz. Üzerine Arapça, Ermenice, Hırvatça, İngilizce, Farsça, Fransızca, Türkçe ve bilinen en eski yazı dili olan çivi yazısı veya başka herhangi bir dilde adınızı veya bir kelimenizi yazın. // Kahve falı ile kuaförlük arasındaki bağlantı nedir? Çarşamba günü 17:00 – 20:00 arası Çarşıya gelin ve öğrenin!

// 15 Aralık Perşembe, 17:00 – 20:00 // Marijana Mrvoš ile Hikaye Anlatımı, 18:00

// 16 Aralık Cuma, 17:00 – 20:00 // Kintsugi atölyesi 17:00 (Sınırlı sayıda katılımcı, kayıt için: ljiljanapetriska@gmail.com)

Bu hafta sonu dünyanın dört bir yanından gelen şenlikleri kutluyor ve 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nü kutluyoruz.

// 17 Aralık Cumartesi, 16:00 – 21:00 // Şarkı söyleme akşamı, 18:00. Kendinizi Ermenistan’a, Suriye’ye doğru yolculuğa çıkartın ve en son Hırvatistan’a geri dönün.

// 18 Aralık Pazar, TÜM GÜN! 8:00 – 19:00. Q’Art Projesi Ilıca pazarı. Biz de buna katıldık! Üyelerimizin yaptıklarından oluşan daha geniş bir koleksiyonu Ilıca’da yani dışarıda görün. Ardından sokaktan içeri girerek Gallery DK’de ve samimi bir after partide ısınmaya başlayın. // Koro etkinliği: ZborXop, 17:00 Farklı bölgelerin yöresel şarkılarından oluşan zengin bir repertuarı, üyelerimizin de aralarında bulunduğu şarkıcılarla birlikte dinleyin.

// 19 Aralık Pazartesi, 17:00 – 20:00 // Ateş dansı!!!!! 19:00 // Gong fu çay tadımı, 18:00 – 20:00

// 20 Aralık Salı, 17:00 – 20:00 // Sabun atölyesi, 18:00 – 19:00

// 21 Aralık Çarşamba, 17:00 – 20:00 // Ateş dansı!!!!! 19:00 // Vücuda ve kağıda yazı yazmak! Kına vücut boyama ve çeşitli dillerde yazı yazma, 17:00 – 20:00. Birkaç dilde yazma etkinliği. Bir kart yada özel bir kağıt getirin, ya da bizimkinden birini alın , hatta bir origami ya da o gün mevcut olan diğerlerinden seçebilirsiniz. Üzerine Arapça, Ermenice, Hırvatça, İngilizce, Farsça, Fransızca, Türkçe ve bilinen en eski yazı dili olan çivi yazısı veya başka herhangi bir dilde adınızı veya bir kelimenizi yazın.

// 22 Aralık Perşembe, 17:00 – 20:00 // Ortadoğu tatlıları ile Irak çayı etkinliği, Irak’tan gelen koku, tat ve çay hikayelerini ve geleneklerini dinleyin, 18:00

// 23 Aralık Cuma, 17:00 – 20:00

// 24 Aralık Cumartesi, 10:00 – 13:00 // Çarşının kapanışı. Son dakika alışverişi ya da sadece çay ve kahve ya da şaraptan geriye kalan ne varsa ile rahatlama

Ziyaretinizi gerçekleştirdiğinizde seramik, cam, fotoğraf, içecek, yemek, yazı gibi kreasyonlarımız için bağışta bulunsanız da bulunmasanız da varlığınız herşekilde miras aldığımız bu sıcaklık ve açıklık atmosferine katkıda bulunacaktır.

Ortak deneyimlerimiz, gücümüz, dayanışmamız ve sevgimiz bu şeyin her bir parçasını oluşturur. Sizin çarşıdaki varlığınız, bizim hikayemizi sizinkiyle birleştirir. Satın alma işleminiz içerikleri oluşturan birincil kişileri , kuruluşumuz Živi Atelje DK’yi (Living Atelier DK) ve bazı programlarımızı destekler. Biz birlikte katılımı, kolektif süreci ve yaratıcı emeği vurgulayan karmaşık bir düzenleme geliştirdik. Yaptığımız şeyin bir parçası olduğunuz için de sizlere teşekkür ederiz.

Bu kutlama ve zorlu zamanlarda da üyelerimize her zaman, sundukları kaynaklar, çaba ve sevgi için minnettarız. Ayrıca, Kadınlardan Kadına kolektifi, Wandering Art Tea Academy ve Nomad Glass ile ilgili projelerimizin birçoğunu destekleyen fon sağlayıcılardan gelen bağışların alıcısı olmaktan dolayı mutluyuz. Bizler programımızın birçok yönüne devam eden destekleri için ortaklarımız “Centar za kazalište potlačenih POKAZ” (Tiyatro Merkezi) ile Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AÇA) bir programı olan Hırvatistan’daki Aktif Vatandaşlar Fonu’nuna (ACF) çok müteşekkiriz. 2022 Çarşısı, UNHCR işbirliği ve desteğiyle ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm anısına yapılıyor.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nün kutlanmasına yol açan faaliyetlerin çoğu, AB Bağlantısı projesi aracılığıyla Zagreb şehri (Zagreb, Otvoreni Grad) tarafından desteklendi.

Mutlu kış sezonu dileriz!
www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

ARMENIAN-ՀԱՅԵՐԵՆ

Կրակը, ավազը, կեղտը, ջուրը, միախառնված ընկերության, ջերմության, համայնքի, համերաշխության հետ վերածվում է 2022 Živi Atelje DK Winter Bazaar-ի: Մենք շատ բան ունենք երախտապարտ լինելու և շարունակելու կառուցել: Եկեք դա նորից անենք միասին, հաջորդ երկու շաբաթվա ընթացքում, թեյի, տաք գինու, առանց ալկոհոլի տաք ըմպելիքների մենակատարման, երգչախմբային երգի, տարբեր լեզուներով ձեռագրի, իրաքյան թեյի և մերձավորարևելյան քաղցրավենիքների, պատմությունների, ձեր սեփական օճառի կամ բաժակի պատրաստման համար: նվերներ, ջահի վրա փչող ապակի և կրակի պարեր՝ այդ ընթացքում վայելելով ատելյեի անդամների ստեղծագործությունները, որոնք արվել են վերջին տարվա ընթացքում՝ կերամիկայից և ապակուց մինչև լուսանկարչություն և հյուսելը:

Բազարի ժամերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, 17:00-ից 20:00, շաբաթ՝ 16:00-ից 21:00, կիրակի 11:00-ից 14:00 (որոշ իրադարձություններ տարբեր են՝ կիրակի, դեկտեմբերի 18-ը, ժամը 8:00-ից 19:00: 00, շաբաթ, դեկտեմբերի 24, 10:00-13:00) https://fb.me/e/22CXiIurW

Եկեք վայելենք Živi Atelje DK Winter Bazaar-ը դեկտեմբերի 09-ից մինչև դեկտեմբերի 24-ը — Մենք կունենանք մի քանի միջոցառումներ ամբողջ ընթացքում, բայց ժամանակի հետ ռիթմով, մենք պետք է ճկուն լինենք: Խնդրում ենք շարունակել ստուգել Facebook-ը թարմացումների համար:

Բազարի ժամերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, 17:00-ից 20:00, շաբաթ՝ 16:00-ից 21:00, կիրակի 11:00-ից 14:00 (որոշ իրադարձություններ տարբեր են՝ կիրակի, դեկտեմբերի 18-ը, ժամը 8:00-ից 19:00: 00, շաբաթ, դեկտեմբերի 24, 10:00-13:00)

// 09 Դեկտեմբեր, Ուրբաթ, Բազարի բացում, 19:00.

// «Plarn» (Պլաստիկ-մանվածք) Հյուսվածքների սեմինարներ «Կանայք կանանց» կոլեկտիվի որոշ անդամների հետ՝ ամեն օր: Հին պոլիէթիլենային տոպրակներ (օգտագործված և մաքուր) բերեք վերագործարկման և մեկուսիչ գորգեր պատրաստեք շարժվող մարդկանց համար

// Դեկտեմբերի 10, շաբաթ, 16:00-ից 21:00 // Ֆլեյմի շնորհանդես, ինչպես պատրաստել ապակյա ծաղկային կախազարդ, 18:00-ից 19:00

// 11 Դեկտեմբեր, կիրակի, 11:00-14:00

// Դեկտեմբերի 12, երկուշաբթի, 17:00-ից 20:00 // հետաձգվել է — Իրանական թեյի ներկայացում վերջերս Իրանից վերադարձած թեյի սիրահարի կողմից, 19:00

// 13 դեկտեմբերի, երեքշաբթի, 17:00-ից 20:00

// 14 Դեկտեմբեր, Չորեքշաբթի, 17:00-20:00 // Մի քանի լեզուներով գրել. Բերեք բացիկ կամ հատուկ թուղթ կամ ընտրեք մեզանից որևէ մեկը կամ նույնիսկ օրիգամի, որպեսզի ձեր անունը կամ բառը լինի արաբերեն, հայերեն, խորվաթերեն, անգլերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն, ամենահին հայտնի գրավոր լեզվով` սեպագիր, կամ որևէ այլ լեզվով: հասանելի է այդ օրը! // Ի՞նչ կապ կա սուրճի բաժակից գուշակելու և վարսահարդարման միջև: Չորեքշաբթի օրը 17:00-ից 20:00 եկեք տեղեկանալ բազարում:

// 15 դեկտեմբերի, հինգշաբթի, 17:00-ից 20:00 // Պատմություն Մարիջանա Մրվոշի հետ, 18:00

// 16 Դեկտեմբերի, ուրբաթ, 17:00-ից 20:00 // Kintsugi սեմինար ժամը 17:00-ին (Մասնակիցների թիվը սահմանափակ է, գրանցվելու համար դիմեք՝ ljiljanapetriska@gmail.com)

Այս շաբաթավերջին մենք նշում ենք տոնակատարություններ ամբողջ աշխարհից և նշում Միգրանտների միջազգային օրը՝ դեկտեմբերի 18-ին:

// 17 Դեկտեմբեր, Շաբաթ, 16:00-ից 21:00 // Երգ երեկո, 18:00: Թույլ տվեք ձեզ տեղափոխել Հայաստան, Սիրիա և վերադառնալ Խորվաթիա։

// 18 Դեկտեմբեր, Կիրակի, ՈՂՋ ՕՐ! 8:00-ից 19:00: Q’Art Project Ilica bazar. Մենք էլ միացանք սրան! Դիտեք ավելի մեծ հավաքածու, թե ինչ են պատրաստել մեր անդամները դրսում Ilica-ում, այնուհետև փողոցից ներս մտեք՝ տաքանալու Gallery DK-ում և ոչ պաշտոնական հետո երեկույթում: // Երգող երգ ZborXop 17:00 Եկեք լսեք տեղական երգերի հարուստ երգացանկ տարածաշրջանից երգիչների հետ, որոնց թվում կան մեր անդամներից մի քանիսը:

// 19 Դեկտեմբեր, Երկուշաբթի, 17:00-20:00 // Կրակ պար!!!!! 19:00 // Գոնգ ֆու թեյի համտես, 18:00-ից 20:00

// 20 Դեկտեմբեր, երեքշաբթի, 17:00-ից 20:00 // Օճառի պատրաստման արտադրամաս, 18:00-ից 19:00

// 21 Դեկտեմբեր, չորեքշաբթի, 17:00-ից 20:00 // Կրակ պար!!!!! 19:00 // Մարմնի և թղթի վրա գրել! Հենայով մարմնի նկարչություն և գրություն մի քանի լեզուներով, 17:00-ից 20:00: Բերեք բացիկ կամ հատուկ թուղթ կամ ընտրեք մեզանից որևէ մեկը կամ նույնիսկ օրիգամի, որպեսզի ձեր անունը կամ բառը լինի արաբերեն, հայերեն, խորվաթերեն, անգլերեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն, ամենահին հայտնի գրավոր լեզվով` սեպագիր, կամ որևէ այլ լեզվով: հասանելի է այդ օրը!

// 22 Դեկտեմբեր, հինգշաբթի, 17:00-ից 20:00 // Իրաքյան թեյի միջոցառում Մերձավոր Արևելքի քաղցրավենիքներով, հոտով, համով և լսել թեյի պատմություններ և սովորույթներ Իրաքից, 18:00

// 23 դեկտեմբերի, ուրբաթ, 17:00-ից 20:00

// 24 Դեկտեմբեր, շաբաթ, 10:00-13:00 // Բազարի փակում. Վերջին րոպեին գնումներ կատարել կամ պարզապես հանգստանալ թեյով և սուրճով կամ այն, ինչ մնացել է գինուց:

Երբ այցելում եք, անկախ նրանից՝ նվիրատվություն եք տալիս մեր կերամիկայից, ապակուց, լուսանկարչությունից, խմիչքներից, սննդից, գրվածքներից ստեղծված ստեղծագործությունների համար, ձեր ներկայությունը կավելացնի ջերմության և բացության մթնոլորտը, որը մենք ժառանգել ենք:

Մեր ընդհանուր փորձը, ուժը, համերաշխությունը և սերը ստեղծում են յուրաքանչյուր կտոր: Ձեր ներկայությունը բազարում մեր պատմությունները միավորում է ձեր պատմություններին: Ձեր գնումն աջակցում է հիմնական ստեղծողներին՝ մեր կազմակերպությանը՝ Živi Atelje DK-ին (Living Atelier DK), ինչպես նաև մեր որոշ ծրագրերին: Միասին մենք մշակեցինք բարդ պայմանավորվածություն՝ շեշտը դնելով ներգրավվածության, կոլեկտիվ գործընթացի և ստեղծագործ աշխատանքի վրա: Շնորհակալություն մեր արածի մի մասը լինելու համար:

Մենք միշտ երախտապարտ ենք մեր անդամներին այս տոնակատարությունների և դժվար ժամանակներում ունեցած ողջ ժամանակի, ռեսուրսների, ջանքերի և սիրո համար:

Մենք նաև երջանիկ ստացողներ ենք ֆինանսավորողների կողմից, որոնք աջակցել են մեր մի քանի նախագծերին, որոնք առնչվում են «Կանայք կանանց» կոլեկտիվին, «Թափառող արվեստի թեյի ակադեմիային» և «Nomad Glass»-ին: Մենք շատ շնորհակալ ենք Խորվաթիայի Ակտիվ Քաղաքացիների Հիմնադրամի (ACF) կողմից մեր ծրագրի բազմաթիվ ասպեկտների շարունակական աջակցության համար, որը Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏԱ) ծրագիրն է մեր գործընկերների հետ՝ «Centar za kazalište potlačenih POKAZ» (Թատրոնի կենտրոն): Ճնշված POKAZ): 2022-ի բազարը կազմված է ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հետ համագործակցությամբ և աջակցությամբ և նշում է գենդերային բռնության դեմ պայքարի ակտիվության 16 օրը:

Դեկտեմբերի 18-ին Միգրանտների միջազգային օրվա տոնակատարությանը նախորդող բազմաթիվ միջոցառումներին աջակցել է Զագրեբ քաղաքը (Զագրեբ, Օտվորենի Գրադ)՝ ԵՄ միացում ծրագրի միջոցով:

Շնորհավոր ձմեռային սեզոն:
www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

ARABIC- العربية

النار والرمل والطين والمياه الممزوجة بالصداقة والدفء والمجتمع والتضامن يتحول إلى بازار الشتاءالشتوي لعام 2022 لجيفي أتيليه. لدينا الكثير كي نكون ممتنين ونواصل البناء. دعونا نفعل ذلك معًا مرة أخرى ، على مدار الأسبوعين المقبلين ، على الشاي ، والنبيذ ، والمشروبات الدافئة الخالية من الكحول والغناء الفردي ، وغناء الكورال ، والكتابة بلغات مختلفة ، والشاي العراقي والحلويات الشرق أوسطية ، ورواية القصص ، وصنع الصابون أو الزجاج الخاص بك للهدايا ، والزجاج الذي ينفخ على الشعلة والرقص على النار ، مع الاستمتاع بإبداعات أعضاء الأتيليه التي صنعوها طوال العام الماضي من السيراميك والزجاج إلى التصوير الفوتوغرافي والحياكة.

أوقات البازار: من الاثنين إلى الجمعة ، من 17:00 إلى 20:00 ، السبت 16:00 إلى 21:00 ، الأحد 11:00 إلى 14:00 (بعض الوقائع لديها اوقات مختلفة : الأحد 18 ديسمبر من 8:00 إلى 19: 00 ، السبت ، 24 ديسمبر 10:00 إلى 13:00)

https://fb.me/e/22CXiIurW

موضوع بازار هذا العام هو التغيير : أثناء الاستمتاع بأجواء الشتاء ، نفكر في كيفية تغيرنا ، وكيف نغير العالم من حولنا . نقوم بتحويل الطين إلى صلصال ، نقوم بتشكيله ومن ثم نعرضه على النار لصناعة السيراميك. نحوّل الرمل إلى زجاج نذوبه ونصنع منه القلائد . نصب الماء الساخن على أوراق الشاي لتحويله إلى شاي. نلتقي ودفء ونار جماعتنا يغيرنا ويغير فننا وعالمنا ، وما زلنا ننتظر لنرى من سنكون. انضم إلينا في رحلة التغيير في بازار آخر

(رسالة باللغات الإنجليزية ، والكرواتية ، والفارسية ، والتركية ، والعربية ، والأرمنية ، والفرنسية – يرجى المعذرة عن الأخطاء!)

تعال واستمتع ببازار جيفي أتيليه الشتوي من 9 كانون الاول إلى 24 كانون الاول – سيكون لدينا العديد من الوقائع طوال الوقت ولكن هناك تناغم مع الأوقات ، سنحتاج إلى التحلي بالمرونة. يرجى الاستمرار في التحقق من الوقائع للحصول على اخر التحديثات

أوقات البازار: من الاثنين إلى الجمعة ، من 17:00 إلى 20:00 ، السبت 16:00 إلى 21:00 ، الأحد 11:00 إلى 14:00 (بعض الأحداث مختلفة: الأحد 18 ديسمبر من 8:00 إلى 19: 00 ، السبت ، 24 ديسمبر 10:00 إلى 13:00)

// الجمعة 9 كانون الاول , افتتاح البازار في الساعة 19:00

//كل يوم “بلارن” (غزل بلاستيكي) ورش عمل للحياكة مع بعض أعضاء جمعية “نساء إلى نساء” – أحضر أكياس بلاستيكية قديمة (مستعملة ونظيفة) لإعادة تدويرها وصنع حصائر عازلة للأشخاص أثناء التنقل

//10 كانون الاول ، السبت ، من الساعة 16:00 إلى الساعة 21:00 // عرض تقديمي ، كيفية صنع قلادة على شكل زهرة زجاجية ، من الساعة 18:00 إلى الساعة 19:00

// 11 كانون الاول ، الأحد ، 11:00 حتي 14:00

// 12 كانون الاول ، الإثنين ، 17:00 حتي 20:00 // عرض شاي إيراني قدمه أحد محبي الشاي الذين عادوا مؤخراً من إيران ، الساعة 19:00

// 13 كانون الاول ، الثلاثاء ، 17:00 حتي 20:00

// 14 كانون الاول ، الأربعاء ، 17:00 حتي 20:00 // الكتابة بعدة لغات. أحضر بطاقة أو ورقة خاصة أو اختر واحدة من أوراقنا أو حتى اوريغامي لتكتب اسمك أو كلمة باللغات العربية والأرمنية والكرواتية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والتركية وأقدم لغة مكتوبة معروفة – المسمارية – أو أي لغة أخرى متاح في ذلك اليوم! // ما العلاقة بين التكهن من فنجان القهوة والتسريحات؟ تعال وتعرف على البازار يوم الأربعاء من الساعة 17:00 إلى الساعة 20:00.

// 15 كانون الاول ، الخميس ، 17:00 حتي 20:00 // رواية القصص مع ماريانا مرفوش ، 18:00

// 16 كانون الاول ، الجمعة ، 17:00 حتي 20:00 // ورشة عمل Kintsugi الساعة 17:00 (عدد محدود من المشاركين ، للتسجيل ، جهة الاتصال: ljiljanapetriska@gmail.com)

نحتفل في نهاية هذا الأسبوع بالاحتفالات من جميع أنحاء العالم ونحتفل باليوم الدولي للمهاجرين في 18 ديسمبر.

// 17 كانون الاول ، السبت ، من الساعة 16:00 حتى 21:00 // مساء الغناء ، 18:00. اسمح لنفسك بالانتقال إلى أرمينيا وسوريا والعودة إلى كرواتيا.

// 18 كانون الاول ، الأحد ، طوال اليوم! 8:00 حتي 19:00. مشروع Q’Art إليكا بازار. لقد انضممنا إلى هذا أيضًا! شاهد مجموعة أكبر مما صنعه أعضاؤنا في الخارج في إليكا ثم ادخل من الشارع للتدفئة في معرض DK وحفلة غير رسمية بعد ذلك. // جوقة الغناء: زبور هور ، ZborXop 17:00 تعال واستمع إلى مجموعة غنية من الأغاني المحلية من جميع أنحاء المنطقة مع المطربين الذين يشملون بعض أعضائنا.

// 19 كانون الاول ، الإثنين ، 17:00 حتي 20:00 // رقص نار !!!!! 19:00 // تذوق شاي Gong fu ، من الساعة 18:00 حتى الساعة 20:00

// 20 كانون الاول ، الثلاثاء ، 17:00 حتي 20:00 // ورشة عمل صناعة الصابون ، 18:00 حتي 19:00

// 21 كانون الاول ، الأربعاء ، 17:00 حتي 20:00 // رقص نار !!!!! 19:00 // الكتابة على الجسد وعلى الورق! رسم الحناء على الجسم ، والكتابة بعدة لغات ، من الساعة 17:00 حتى 20:00. أحضر بطاقة أو ورقة خاصة أو اختر واحدة من أوراقنا أو حتى اوريغامي لتكتب اسمك أو كلمة باللغات العربية والأرمنية والكرواتية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والتركية وأقدم لغة مكتوبة معروفة – المسمارية – أو أي لغة أخرى متاح في ذلك اليوم!

// 22 كانون الاول ، الخميس ، 17:00 حتي 20:00 // فعالية الشاي العراقي مع حلويات شرق أوسطية ، شم ، تذوق ، واستمع لقصص الشاي والعادات من العراق ، 18:00

// 23 كانون الاول ، الجمعة ، من الساعة 17:00 حتى 20:00

// 24 كانون الاول ، السبت ، 10:00 حتى 13:00 // إغلاق البازار. التسوق في اللحظة الأخيرة أو مجرد الاسترخاء مع الشاي والقهوة أو ما تبقى من النبيذ!

عند زيارتك ، بغض النظر عما إذا كنت تتبرع بإبداعاتنا من السيراميك والزجاج والتصوير الفوتوغرافي والمشروبات والطعام والكتابات ، فإن وجودك سيضيف إلى الجو الذي ورثناه من الدفء والانفتاح.

خبراتنا المشتركة وقوتنا وتضامننا وحبنا تصنع كل قطعة. إن وجودك في البازار يوحد قصصنا بقصصك. تدعم عملية الشراء المبدعين الأساسيين ، منظمتنا جيفي اتيليه (معرض الحياة) ، بالإضافة إلى بعض برامجنا. لقد طورنا معًا ترتيبًا معقدًا يركز على المشاركة والعملية الجماعية والعمل الإبداعي. شكرا لكونك جزء مما نقوم به.

نحن ممتنون دائمًا لأعضائنا على كل الوقت والموارد والجهد والحب خلال هذه الأوقات الاحتفالية والعصيبة.

نحن أيضًا المتلقون السعداء للتبرعات من الممولين الذين دعموا العديد من مشاريعنا المتعلقة بمجموعة Women to Women الجماعية وأكاديمية Wandering Art Tea و Nomad Glass. نحن ممتنون جدًا للدعم المستمر للعديد من جوانب برنامجنا من قبل صندوق المواطنين النشطين في كرواتيا (ACF) ، وهو برنامج من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) مع شركائنا “Centar za kazalište potlačenih POKAZ” (مركز المسرح في بوكاز المظلوم). يُقام بازار 2022بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم منها ، ويحتفل بمرور 16 يومًا من النشاط لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. يُقام بازار 2022بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبدعم منها ، ويحتفل بمرور 16 يومًا من النشاط لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تم دعم العديد من الأنشطة التي أدت إلى الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين في 18 ديسمبر من قبل مدينة زغرب (زغرب ، أوتفوريني غراد) من خلال مشروع ربط الاتحاد الأوروبي.

موسم شتاء سعيد!
www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

FRENCH-FRANÇAIS

Le feu, le sable, la terre, l’eau, mélangés à l’amitié, la chaleur, la communauté, la solidarité se transforment en 2022 Živi Atelje DK Winter Bazaar. Nous avons beaucoup de raisons d’être reconnaissants et de continuer à construire. Recommençons ensemble, pendant les deux prochaines semaines, autour d’un thé, d’un vin chaud, de boissons chaudes sans alcool, chant en solo, chant choral, écriture dans différentes langues, thé irakien et sucreries du Moyen-Orient, contes, fabrication de votre propre savon ou verre cadeaux, verre soufflé à la torche, et danse du feu, tout en appréciant les créations que les membres de l’atelier ont réalisés tout au long de l’année écoulée, de la céramique au verre, de la photographie au crochet.

Horaires du bazar du 9 au 24 décembre: du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00, le samedi de 16h00 à 21h00, le dimanche de 11h00 à 14h00 (Certains événements sont différents : le dimanche 18 décembre, de 8h00 à 19h00, samedi 24 décembre de 10h00 à 13h00) https://fb.me/e/22CXiIurW

Le thème du bazar de cette année est la transformation : tout en profitant de l’ambiance hivernale, nous réfléchissons à la manière dont nous sommes transformés et à la manière dont nous transformons le monde qui nous entoure. Nous transformons la boue en argile, que nous modelons et proposons au feu pour créer des céramiques. Le sable se transforme en verre que nous fondons et transformons en pendentifs. Nous versons de l’eau chaude sur les feuilles de thé pour les transformer en thé. Nous nous rencontrons, et la chaleur et le feu de notre collectif nous transforme, notre art et notre monde, et nous attendons toujours de voir qui nous deviendrons. Rejoignez-nous en transformation sur un autre bazar !

*(Message en anglais, croate, farsi, turc, arabe, arménien et français — veuillez excuser les erreurs !)

Venez profiter du bazar d’hiver de Živi Atelje DK du 09 décembre au 24 décembre — Nous aurons plusieurs événements tout au long mais en rythme avec le temps, nous devrons être flexibles. Veuillez continuer à consulter Facebook pour les mises à jour.

Horaires du bazar : du lundi au vendredi, de 17h00 à 20h00, le samedi de 16h00 à 21h00, le dimanche de 11h00 à 14h00 (Certains événements sont différents : le dimanche 18 décembre, de 8h00 à 19h00, samedi 24 décembre de 10h00 à 13h00)

// 09 décembre, vendredi, Ouverture du bazar, 19h00.

// Ateliers de crochet “Plarn” (laine de plastique) avec quelques membres du collectif Women to Women – tous les jours. Apportez de vieux sacs en plastique (utilisés et propres) pour les recycler et fabriquer des tapis isolants pour les personnes en déplacement

// 10 décembre, samedi, 16:00 à 21:00 // Présentation Flameworking, comment faire un pendentif fleur en verre, 18:00 à 19:00

// 11 décembre, dimanche, 11h00 à 14h00

// 12 décembre, lundi, 17h00 à 20h00 // reporté — Présentation du thé iranien par un amateur de thé récemment revenu d’Iran, 19h00

// 13 décembre, mardi, 17h00 à 20h00

// 14 décembre, mercredi, 17h00 à 20h00 // Rédaction en plusieurs langues. Apportez une carte ou un papier spécial ou choisissez l’un des nôtres ou même un origami pour avoir votre nom ou un mot en arabe, arménien, croate, anglais, farsi, français, turc, la plus ancienne langue écrite connue – cunéiforme — ou toute autre disponible ce jour-là ! // Quel est le lien entre la divination à partir d’une tasse de café et la coiffure? Venez le découvrir mercredi au bazar de 17h00 à 20h00 !

// 15 décembre, jeudi, 17h00 à 20h00 // Contes avec Marijana Mrvoš, 18h00

// 16 décembre, vendredi, de 17h00 à 20h00 // Atelier Kintsugi à 17h00 (Nombre de participants limité, pour s’inscrire contacter : ljiljanapetriska@gmail.com)

Ce week-end, nous célébrons des festivités du monde entier et marquons la Journée internationale des migrants le 18 décembre.

// 17 décembre, samedi, 16h00 à 21h00 // Soirée chant, 18h00. Laissez-vous transporter en Arménie, en Syrie et de retour en Croatie.

// 18 décembre, dimanche, TOUTE LA JOURNÉE ! 8h00 à 19h00. Projet Q’Art Ilica bazar. Nous l’avons également rejoint ! Découvrez une plus grande collection de ce que nos membres ont fait à l’extérieur sur Ilica, puis entrez dans la rue pour vous réchauffer dans la galerie DK et une after non officielle. // Chœur de chant : ZborXop, 17h00 Venez écouter un riche répertoire de chansons locales de toute la région avec des chanteurs dont certains de nos membres.

// 19 décembre, lundi, de 17h00 à 20h00 // Danse du feu !!!!! 19:00 // Dégustation de thé Gong fu, 18:00 à 20:00

// 20 décembre, mardi, 17h00 à 20h00 // Atelier fabrication de savon, 18h00 à 19h00

// 21 décembre, mercredi, de 17h00 à 20h00 // Danse du feu !!!!! 19:00 // Ecrire sur le corps et sur le papier ! Peinture corporelle au henné, et écriture en plusieurs langues, de 17h00 à 20h00. Apportez une carte ou un papier spécial ou choisissez l’un des nôtres ou même un origami pour avoir votre nom ou un mot en arabe, arménien, croate, anglais, farsi, français, turc, la plus ancienne langue écrite connue – cunéiforme — ou toute autre disponible ce jour-là !

// 22 décembre, jeudi, de 17h00 à 20h00 // Événement thé irakien avec des douceurs du Moyen-Orient, sentir, goûter et écouter des histoires sur le thé et les coutumes irakiennes, 18h00

// 23 décembre, vendredi, 17h00 à 20h00

// 24 décembre, samedi, 10h00 à 13h00 // Fermeture du bazar. Faire du shopping à la dernière minute ou simplement se détendre avec du thé et du café ou tout ce qui reste du vin !

Lors de votre visite, que vous fassiez un don pour nos créations de céramique, de verre, de photographie, de boissons, de nourriture, d’écrits, votre présence ajoutera à l’atmosphère de chaleur et d’ouverture dont nous avons hérité.

Nos expériences partagées, notre force, notre solidarité et notre amour façonnent chaque pièce. Votre présence au bazar unit nos histoires à la vôtre. Votre achat soutient les principaux créateurs, notre organisation, Živi Atelje DK (Living Atelier DK), ainsi que certains de nos programmes. Ensemble, nous avons développé un arrangement complexe mettant l’accent sur l’engagement, le processus collectif et le travail créatif. Merci de faire partie de ce que nous faisons.

Nous sommes toujours reconnaissants à nos membres pour tout le temps, les ressources, les efforts et l’amour pendant ces moments de célébration et d’épreuves.

Nous sommes également honorés des dons qui ont soutenu plusieurs de nos projets liés au collectif Women to Women, à la Wandering Art Tea Academy et à Nomad Glass. Nous sommes très reconnaissants du soutien continu de nombreux aspects de notre programme par le Fonds des citoyens actifs en Croatie (ACF), un programme de l’Espace économique européen (EEE) avec nos partenaires “Centar za kazalište potlačenih POKAZ” (Centre pour le théâtre de l’opprimé POKAZ).

Le Bazar 2022 est réalisé en coopération et avec le soutien du UNHCR et marque les 16 jours d’activisme pour lutter contre la violence fondée sur le genre.

De nombreuses activités qui ont précédé la célébration de la Journée internationale des migrants le 18 décembre ont été soutenues par la ville de Zagreb (Zagreb, Otvoreni Grad) par le biais du projet EU Connection.

Bonne saison d’hiver!

www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

PERSIAN-فارسی

آتش، شن، خاک، آب، آمیخته با دوستی، گرما، اجتماع، همبستگی به بازار زمستانی Živi Atelje DK 2022 تبدیل می شود. ما چیزهای زیادی برای قدردانی داریم و به ساختن ادامه می دهیم. بگذارید این کار را دوباره با هم انجام دهیم، تا دو هفته آینده، با چای، شراب دم کرده، نوشیدنی های گرم بدون الکل، آواز انفرادی، آواز گروه کر، دست خط به زبان های مختلف، چای عراقی و شیرینی های خاورمیانه، قصه گویی، ساختن صابون یا لیوان خود هدایا، دمیدن شیشه روی مشعل و رقص آتش، در تمام این مدت از خلاقیت اعضای آتلیه ساخته شده در طول سال گذشته از سرامیک و شیشه گرفته تا عکاسی و قلاب بافی لذت می برید.

زمان بازار: دوشنبه تا جمعه، 17:00 تا 20:00، شنبه 16:00 تا 21:00، یکشنبه 11:00 تا 14:00 (برخی رویدادها متفاوت هستند: یکشنبه، 18 دسامبر، از ساعت 8:00 تا 19: 00، شنبه، 24 دسامبر، 10:00 تا 13:00)

https://fb.me/e/22CXiIurW

موضوع بازار امسال دگرگونی است: در حین لذت بردن از فضای زمستانی، به این فکر می‌کنیم که چگونه متحول شده‌ایم، و چگونه دنیای اطراف خود را متحول می‌کنیم. ما گل را به خاک رس تبدیل می کنیم، که مدل سازی می کنیم و برای ایجاد سرامیک پیشنهاد آتش زدن می دهیم. ماسه به شیشه تبدیل می شود که ذوب می کنیم و به آویز تبدیل می کنیم. روی برگ های چای آب داغ می ریزیم تا به چای تبدیل شود. ما در حال ملاقات هستیم و گرما و آتش جمع ما، هنر و دنیای ما را متحول می کند و هنوز منتظریم ببینیم چه کسی خواهیم شد. به ما در تحول در بازاری دیگر بپیوندید!

*(پیام به زبان های انگلیسی، کرواتی، فارسی، ترکی، عربی، ارمنی و فرانسوی – لطفا اشتباهات را ببخشید!)

بیایید از بازار زمستانی Živi Atelje DK از 09 دسامبر تا 24 دسامبر لذت ببرید — ما چندین رویداد را در سراسر جهان خواهیم داشت، اما مطابق با زمان، باید انعطاف پذیر باشیم. لطفاً به بررسی فیس بوک برای به روز رسانی ادامه دهید.

زمان بازار: دوشنبه تا جمعه، 17:00 تا 20:00، شنبه 16:00 تا 21:00، یکشنبه 11:00 تا 14:00 (برخی رویدادها متفاوت هستند: یکشنبه، 18 دسامبر، از ساعت 8:00 تا 19: 00، شنبه، 24 دسامبر، 10:00 تا 13:00)

// 9 دی، جمعه، افتتاحیه بازار، ساعت 19:00.

// “پلارن” (نخ پلاستیکی) کارگاه های قلاب بافی با تعدادی از اعضای گروه زنان به زنان – هر روز. کیسه های پلاستیکی قدیمی (استفاده شده و تمیز) را به چرخه بالا بیاورید و تشک های عایق برای افراد در حال حرکت بسازید.

// 10 دی، شنبه، 16:00 الی 21:00 // ارائه شعله کاری، طرز ساخت آویز گل شیشه ای، ساعت 18:00 الی 19:00

// 11 دسامبر، یکشنبه، 11:00 الی 14:00

// 12 دی، دوشنبه، ساعت 17:00 الی 20:00 // ارائه چای ایرانی توسط یک عاشق چای که به تازگی از ایران بازگشته، ساعت 19:00

// 13 آذر، سه شنبه، 17:00 الی 20:00

// 14 دسامبر، چهارشنبه، 17:00 الی 20:00 // نوشتن به چند زبان. یک کارت یا کاغذ مخصوص به همراه داشته باشید یا یکی از ما یا حتی یک اوریگامی را انتخاب کنید تا نام شما یا کلمه ای به زبان های عربی، ارمنی، کرواتی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ترکی، قدیمی ترین زبان نوشتاری شناخته شده – خط میخی – یا هر زبان دیگری باشد. در آن روز موجود است // چه ارتباطی بین فال گرفتن از فنجان قهوه و آرایشگری وجود دارد؟ بیایید چهارشنبه در بازار از ساعت 17:00 تا 20:00 مطلع شوید!!

// 15 دسامبر، پنجشنبه، 17:00 الی 20:00 // قصه گویی با مریجانا مروش، ساعت 18:00

// 16 دسامبر، جمعه، ساعت 17:00 الی 20:00 // کارگاه آموزشی Kintsugi ساعت 17:00 (تعداد محدودی از شرکت کنندگان، برای ثبت نام تماس بگیرید: ljiljanapetriska@gmail.com)

این آخر هفته ما جشن هایی را از سراسر جهان جشن می گیریم و روز جهانی مهاجر را در 18 دسامبر جشن می گیریم.

این آخر هفته ما جشن هایی را از سراسر جهان جشن می گیریم و روز جهانی مهاجر را در 18 دسامبر جشن می گیریم.

// 17 دسامبر، شنبه، 16:00 الی 21:00 // آواز عصر، ساعت 18:00. اجازه دهید به ارمنستان، سوریه و بازگشت به کرواسی منتقل شوید.

// 18 دسامبر، یکشنبه، تمام روز! 8:00 الی 19:00 Q’Art Project Ilica Bazar. ما هم به این پیوستیم! مجموعه بزرگ‌تری از آنچه اعضای ما در بیرون در Ilica ساخته‌اند را ببینید و سپس از خیابان برای گرم کردن در گالری DK و یک مراسم غیررسمی بعد از مهمانی به داخل خیابان بیایید. // گروه کر آواز: زبور هور، ساعت 17:00 بیایید به رپرتوار غنی از آهنگ های محلی از سراسر منطقه با خوانندگانی که شامل برخی از اعضای ما هستند گوش دهید.

// 19 دی، دوشنبه، 17:00 الی 20:00 // رقص آتش!!!!! 19:00 // مزه کردن چای گونگ فو، 18:00 تا 20:00

// 20 آذر، سه شنبه، 17:00 الی 20:00 // کارگاه صابون سازی، 18:00 الی 19:00

// 21 آذر چهارشنبه ساعت 17 الی 20 // رقص آتش!!!!! 19:00 // نوشتن روی بدن و روی کاغذ! نقاشی بدن با حنا و نوشتن به چند زبان از ساعت 17:00 الی 20:00. یک کارت یا کاغذ مخصوص به همراه داشته باشید یا یکی از ما یا حتی یک اوریگامی را انتخاب کنید تا نام شما یا کلمه ای به زبان های عربی، ارمنی، کرواتی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ترکی، قدیمی ترین زبان نوشتاری شناخته شده – خط میخی – یا هر زبان دیگری باشد. در آن روز موجود است!

// 22 دسامبر، پنجشنبه، 17:00 الی 20:00 // رویداد چای عراقی با شیرینی های خاورمیانه، بو، طعم و گوش دادن به داستان های چای و آداب و رسوم عراق، ساعت 18:00

// 23 آذر، جمعه، 17:00 الی 20:00

// 24 آذر شنبه ساعت 10 الی 13 // تعطیلی بازارچه. خرید لحظه آخری یا فقط استراحت با چای و قهوه یا هر چیزی که از شراب باقی مانده است!

وقتی بازدید می‌کنید، صرف نظر از اینکه برای آثار ما از سرامیک، شیشه، عکاسی، نوشیدنی، غذا، نوشته‌ها کمک مالی می‌کنید، حضور شما به فضایی که گرما و صراحت به ما به ارث برده‌ایم می‌افزاید.

تجربیات مشترک ما، قدرت، همبستگی و عشق هر قطعه را می سازد. حضور شما در بازار داستان های ما را با شما پیوند می دهد. خرید شما از سازندگان اصلی، سازمان ما، Živi Atelje DK (Living Atelier DK) و همچنین برخی از برنامه های ما پشتیبانی می کند. ما با هم یک ترتیب پیچیده ایجاد کردیم که بر تعامل، فرآیند جمعی و کار خلاق تأکید داشت. از اینکه بخشی از کاری هستید که انجام می دهیم سپاسگزاریم.

ما همیشه از اعضای خود برای تمام وقت، منابع، تلاش و عشق در طول این جشن‌ها و زمان‌های سخت سپاسگزاریم.

ما همچنین دریافت‌کنندگان خوشحال کننده کمک‌های مالی هستیم که از چندین پروژه ما در ارتباط با گروه زنان به زنان، آکادمی چای هنر سرگردان، و شیشه عشایر حمایت کردند. ما از حمایت مداوم از بسیاری از جنبه های برنامه خود توسط صندوق شهروندان فعال در کرواسی (ACF)، برنامه ای از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) با شرکای ما “Centar za kazalište potlačenih POKAZ” (مرکز تئاتر تئاتر) بسیار سپاسگزاریم. POKAZ مظلوم).

بازار 2022 با همکاری و حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و به مناسبت 16 روز فعالیت برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت ساخته شده است.

بسیاری از فعالیت هایی که منجر به برگزاری جشن روز جهانی مهاجر در 18 دسامبر می شود، توسط شهر زاگرب (زاگرب، اوتورنی گراد) از طریق پروژه اتصال اتحادیه اروپا پشتیبانی می شود.

فصل زمستان مبارک!

www.ziviatelje.dk / Živi Atelje DK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *