H. Kostajnica / No Borders: Traveling exhibition and gong fu tea workshop

Živi Atelje DK (Zagreb) and our partner Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una) are organizing several activities through the weekend bringing people together around ceramics, glass, and gong fu tea.

Come, join us for all or part of this weekend of fun. We are organizing a pop-up exhibition of handmade ceramics and glass, and a workshop / presentation of the gong fu Chinese style tea making. Come learn from the artists about the making of ceramics from a mixture of clay and glazes including wild, local clay and glazes, and also glass jewelry.

*(Bilingual message Croatian and English)

SCHEDULE SUMMARY:

Friday / 23.06.23. / EXHIBITION opens at 17:00, presentation on Živi Atelje DK and the various projects at 18:00. Saturday the exhibition is open from 11:00 to 14:00 and on Sunday from 10:00 to 12:00. Location: DVD Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava, Hrvatska Kostajnica

Saturday / 24.06.23 / GONG FU TEA WORKSHOP from 11:00 to 13:00. / EXHIBITION is open for viewing from 11:00 to 14:00.Location: DVD Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava, Hrvatska Kostajnica / Excursion with our partners searching and digging local wild clay or materials for making glazes.

Sunday / 25.06.23 / EXHIBITION is open for viewing from 10:00 to 12:00.Location: DVD Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava, Hrvatska Kostajnica

EXHIBITION

Over the past years some of the members of the Women to Women collective at Živi Atelje DK have been learning about ceramics using a mixture of different clays including local clays and glazes, and learning about Chinese tea and gong fu style sharing/pouring.

Glass blowing is a traditional craft that is slowly disappearing in Croatia. Members of the Women to Women collective collaborated with the Glass World organization (Udruga Stakleni Svijet) and learned a magical skill that shapes glass into jewelry and other objects.

GONG FU TEA WORKSHOP

Come and learn about the gong fu style of serving tea using a specific tea set (cha shi). Taste different types of Chinese tea, and learn about the historical, social, spiritual and artistic journey of the tea and people around the world. Meet the women craftsmakers in Zagreb who make the ceramic ware from a mixture of commercial and wild, local clay and natural glazes.

The gong fu tea workshop is interactive and experiential.

NOTE for the tea workshop: Due to the limited number of participants, please reserve your space by contacting us before FRIDAY, 23.6. at 21:00.

Please book a place only if you are sure you will be able to participate. The workshop is intended for people who will discover the gong fu tea ceremony for the first time, but also for those who are familiar with the gong fu way of sharing tea.

We would especially like to thank our member from H. Kostajnica Mensura Juranović and our partner Klementina Karanović from Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una) who helped us set up at the space where our exhibition and workshop took place. We would also like to thank the volunteer firefighting association, DVD Hrvatska Kostajnica, for their generosity to provide the space and equipment while we are there.

All projects are made possible with the invaluable effort and resources of the members / volunteers of Živi Atelje DK (Living Atelier DK), our partners and through the support from our project “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics, tea and glass” that is made possible through the Clubture network program (CTHR) with donations from the Ministry of Culture, Foundation Kultura Nova, the City of Zagreb, and the National Foundation for Civil Society Development through their project Knowledge Hubs. The exhibited works are the result of long-term work with ceramics and glassblowing. Apart from the exhibitions in Zagreb, in our gallery, we traveled to Karlovac, Osijek, Pakrac, Šibenik, Petrinja and Knin. This year, the traveling exhibition and tea workshop are taking place in Sisak, H. Kostajnica, and Valpovo.

PARTNERS — Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una), Hrvatska Kostajnica / Udruga Revolution, Valpovo / Galerija Striegl (With additional support from: Centar kreativne industrije), Sisak

For more information about Živi Atelje DK’s No Borders program (http://ziviatelje.dk/en/projects-education/no-borders-program/)

We are looking forward to your visit!

__________ _________

H. Kostajnica / Bez Granica: Putujuća izložba i radionica gong fu čaja!

Živi Atelje DK (Zagreb) i naša partnerska organizacija Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una) organiziraju cijeli vikend aktivnosti u H. Kostajnici okupljajući ljude oko keramike, stakla, i gong fu čaja.

Dođite, pridružite nam se na zabavnom vikendu. Dođite na otvorenje i pop-up izložbu ručno rađene keramike i stakla. Naučite od umjetnika o izradi keramike od divljih, lokalnnih glina i glazura,, kao i o izradi staklenog nakita.

Radionica gong fu dijeljenja čaja idealna je prilika za nova iskustva I spoznaje. Prijavite se i dođite.

SAŽETAK RASPOREDA:

Petak / 23.06.23. / IZLOŽBA otvorenje je u petak u 17:00 – prezentacija o Živom Ateljeu DK i našim projektima u 18:00. / Lokacija: DVD Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava, Hrvatska Kostajnica

Subota / 24.06.23. / GONG FU RADIONICA ČAJA od 11:00 do 13:00 sati. / IZLOŽBA je otvorena za posjetitelje od 11:00 do 14:00 sati. / Lokacija: DVD Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava, Hrvatska Kostajnica / Izlet s našim partnerima za traženje i kopanje lokalne divlje gline ili materijala za izradu glazura.

Nedjelja / 25.06.23. / IZLOŽBA je otvorena za posjetitelje od 10:00 do 12:00 sati. / Lokacija: DVD Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava, Hrvatska Kostajnica

IZLOŽBA

Tijekom prošlih godina članice kolektiva Žene ženama u Živom Ateljeu DK izrađuju keramiku. Nekima je to potpuno novo iskustvo i nova vještina koju su prigrlile. Objekti su napravljani od mješavine različitih glina, uključujući lokalne divlje gline i glazure. Dio keramičkih kreacija funkcionalno su prilagodile za kinesku gong fu tehniku dijeljenja/pripremanja čaja koju su upoznale kroz naše radionice programa Lutajuće umjetnosti-Akademije čaja.

Staklopuhanje je tradicionalni zanat koji polako nestaje u Hrvatskoj. Članice kolektiva Žene Ženama surađivale su s udrugom Stakleni Svijet te usvajale magičnu vještinu koja plamenom oblikuje staklo u nakit i druge predmete.

GONG FU RADIONICA ČAJA

Na radionici isprobajte i naučite kako koristiti gong fu set za čaj (cha shi). Iskusite različite vrste kineskog čaja, družite se uz razgovore o povijesnom, sociološkom, duhovnom i umjetničkom putovanju čaja i ljudi svijetom. Upoznajte žene koje u Zagrebu izrađuju čajno posuđe od mješavine komercijalne i divlje, lokalne gline te prirodnih glazura.

Radionica gong fu čaja je interaktivna i iskustvena.

NAPOMENA za radionicu čaja: Zbog ograničenog broja sudionika, za sudjelovanje se prijavite do PETKA, 23.6. u 21:00 sati.

Molimo rezervirajte mjesto samo ako ste sigurni da ćete moći sudjelovati. Radionica je namijenjena svima – za one koji će prvi put otkriti gong fu ceremoniju čaja, ali i ljudima koji žele unaprijediti znanje gong fu načina dijeljenja čaja.

Posebno zahvaljujemo našoj članici iz H. Kostajnice, Mensuri Juranović, te Klementini Karanović, iz naše partnerske organizacije Lokalne akcijske grupe Una (LAG Una) koje su nam je pomogle u organiziranju i postavljanju naše izložbe i radionica. Također bi željeli zahvaliti na velikoj pomoći DVDu Hrvatska Kostajnica koji su nam velikodušno ustupili svoj prostor i opremu.

Sve aktivnosti omogućene su neprocjenjivim trudom i resursima članova/volontera Živog Ateljea DK, te naših partnera kroz projekt “Bez granica: Žene ženama, razgovor o keramici, čaju i staklu.” Projekt je omogućen kroz mrežu Clubture i program Clubture-HR programska razmjena i suradnja uz donacije Ministarstva kulture i medija RH, Zaklade Kultura Nova, Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba i Nacionalne Zaklade za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja. Osim izložbi u Zagrebu, kroz naš projekt putovali smo u Karlovac, Osijek, Pakrac, Šibenik, Petrinju i Knin. Ove godine putujuća izložba i radionica čaja održavaju se u Sisku, Hrvatskoj Kostajnici i Valpovu.

PARTNERI — Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una), Hrvatska Kostajnica / Udruga Revolution, Valpovo / Galerija Striegl (Uz podršku: Centar kreativne industrije), Sisak

Za više informacija o programu Bez granica Živi Atelje DK (http://ziviatelje.dk/en/projects-education/no-borders-program/)

Radujemo se vašem posjetu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *