Belišće / No Borders: Traveling exhibition and gong fu tea

Živi Atelje DK (Zagreb) and our partner Udruga Revolution from Valpovo with the support of Udruga Zvono are organizing several activities in Belišće bringing people together around ceramics, glass, and gong fu tea.

*(Bilingual message Croatian and English)

We are honored to be part of the 20th anniversary celebrations of Inkluzivna Kuća Zvono!

Come, join us for all or part of this weekend of fun. We are organizing a pop-up exhibition of handmade ceramics and glass, and a workshop / presentation of the gong fu Chinese style tea making. Come learn from the artists about the making of ceramics from a mixture of clay and glazes including wild, local clay and glazes, and also glass jewelry.

With the support of Udruga Zvono and the Forest Art festival 2023 all events are taking place in Belišće.

SCHEDULE SUMMARY:

Friday / 08.09.23. / EXHIBITION opens at 17:00. Location: Citadela, D517, Belišće – As soon as as the festival opens its doors, our pop-up exhibition is open to visitors (https://www.facebook.com/IKZvono, https://udrugazvono.hr/)

Saturday / 09.09.23. / GONG FU TEA WORKSHOP from 11:00 to 13:00. / EXHIBITION is open for viewing from 10:00 to 15:00. / Location: Citadela, D517, Belišće

Sunday / Excursion with our partners searching and digging local wild clay or materials for making glazes.

EXHIBITION

Over the past years some of the members of the Women to Women collective at Živi Atelje DK have been learning about ceramics using a mixture of different clays including local clays and glazes, and learning about Chinese tea and gong fu style sharing/pouring.

Glass blowing is a traditional craft that is slowly disappearing in Croatia. Members of the Women to Women collective collaborated with the Glass World organization (Udruga Stakleni Svijet) and learned a magical skill that shapes glass into jewelry and other objects.

GONG FU TEA WORKSHOP

Come and learn about the gong fu style of serving tea using a specific tea set (cha shi). Taste different types of Chinese tea, and learn about the historical, social, spiritual and artistic journey of the tea and people around the world. Meet the women craftsmakers in Zagreb who make the ceramic ware from a mixture of commercial and wild, local clay and natural glazes.

The gong fu tea workshop is interactive and experiential.

NOTE for the tea workshop: Due to the limited number of participants, please reserve your space before FRIDAY, 08.09. at 21:00.

Please book or reserve a place only if you are sure you will be able to participate. The workshop is intended for people who will discover the gong fu tea ceremony for the first time, but also for those who are familiar with the gong fu way of sharing tea.

We would especially like to thank our partners Udruga Revolution and Udruga Zvono who gave us their support despite being busy around the Forest Art festival and organizing the anniversary!

All projects are made possible with the invaluable effort and resources of the members / volunteers of Živi Atelje DK (Living Atelier DK), our partners and through the support from several projects:

* Our “No Borders: Women to Women, conversation around ceramics, tea and glass” project is made possible through the Clubture network program (CTHR) with donations from the Ministry of Culture, Foundation Kultura Nova, the City of Zagreb, and the National Foundation for Civil Society Development through their project Knowledge Hubs. The exhibited works are the result of long-term work with ceramics and glassblowing. Apart from the exhibitions in Zagreb, in our gallery, we traveled to Karlovac, Osijek, Pakrac, Šibenik, Petrinja and Knin. This year, the traveling exhibition and tea workshop are taking place in Sisak, HR Kostajnica, and Valpovo.

PARTNERS — Udruga Revolution in Valpovo with the support of Udruga Zvono in Belišće / Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una), Hrvatska Kostajnica / Galerija Striegl with additional support from: Centar kreativne industrije, Sisak

* “The Integration of Art – Art of Integration: Women to Women” project is with our partners “Centar za kazalište potlačenih POKAZ” that benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.

For more information about Živi Atelje DK’s No Borders program (http://ziviatelje.dk/en/projects-education/no-borders-program/)

We are looking forward to your visit!

* ______________ *

Belišće / Bez Granica: Putujuća izložba i radionica gong fu čaja!

Živi Atelje DK (Zagreb) i naša partnerska organizacija Udruga Revolution uz podršku Udruge Zvono organiziraju cijeli vikend aktivnosti u Belišću okupljajući ljude oko keramike, stakla, i gong fu čaja u sklopu Forest Art festivala. Počašćeni smo biti dio proslave 20 godišnjice osnivanja inkluzivne kuće Zvono!

Dođite, pridružite nam se na zabavnom vikendu. Dođite na otvorenje i pop-up izložbu ručno rađene keramike i stakla. Naučite od umjetnika o izradi keramike od divljih, lokalnnih glina i glazura, kao i o izradi staklenog nakita. Radionica gong fu dijeljenja čaja idealna je prilika za nova iskustva i spoznaje. Prijavite se i dođite.

Uz podršku Udruge Zvono i Forest Art festivala 2023 sva događanja održavaju se u Belišću.

SAŽETAK RASPOREDA:

Petak / 08.09.23. / IZLOŽBA otvorenje je u petak u 17:00 / Lokacija: Citadela, D517, Belišće

– od kad festival otvori svoja vrata i naša izložba će biti postavljena i otvorena (https://www.facebook.com/IKZvono, https://udrugazvono.hr/)

Subota / 09.09.23. / GONG FU RADIONICA ČAJA od 11:00 do 13:00 sati. / IZLOŽBA je otvorena za posjetitelje od 10:00 do 15:00 sati / Lokacija: Citadela, D517, Belišće

Nedjelja / 10.09.23. / Izlet s našim partnerima za traženje i kopanje lokalne divlje gline ili materijala za izradu glazura.

IZLOŽBA

Tijekom prošlih godina članice kolektiva Žene ženama u Živom Ateljeu DK izrađuju keramiku. Nekima je to potpuno novo iskustvo i nova vještina koju su prigrlile. Objekti su napravljani od mješavine različitih glina, uključujući lokalne divlje gline i glazure. Dio keramičkih kreacija funkcionalno su prilagodile za kinesku gong fu tehniku dijeljenja/pripremanja čaja koju su upoznale kroz naše radionice programa Lutajuće umjetnosti-Akademije čaja.

Staklopuhanje je tradicionalni zanat koji polako nestaje u Hrvatskoj. Članice kolektiva Žene Ženama surađivale su s udrugom Stakleni Svijet te usvajale magičnu vještinu koja plamenom oblikuje staklo u nakit i druge predmete.

GONG FU RADIONICA ČAJA

Na radionici isprobajte i naučite kako koristiti gong fu set za čaj (cha shi). Iskusite različite vrste kineskog čaja, družite se uz razgovore o povijesnom, sociološkom, duhovnom i umjetničkom putovanju čaja i ljudi svijetom. Upoznajte žene koje u Zagrebu izrađuju čajno posuđe od mješavine komercijalne i divlje, lokalne gline te prirodnih glazura.

Radionica gong fu čaja je interaktivna i iskustvena.

NAPOMENA za radionicu čaja: Zbog ograničenog broja sudionika, za sudjelovanje se prijavite do PETKA, 08.09. u 21:00 sati.

Molimo rezervirajte mjesto samo ako ste sigurni da ćete moći sudjelovati. Radionica je namijenjena svima – za one koji će prvi put otkriti gong fu ceremoniju čaja, ali i ljudima koji žele unaprijediti znanje gong fu načina dijeljenja čaja.

Posebno zahvaljujemo našoj partnerskoj organizaciji Udruzi Revolution i Udruzi Zvono.

Sve aktivnosti omogućene su neprocjenjivim trudom i resursima članova/volontera Živog Ateljea DK, te naših partnera kroz nekoliko projekata:

* Naš projekt “Bez granica: Žene ženama, razgovor o keramici, čaju i staklu” omogućen je kroz mrežu Clubture i program Clubture-HR programska razmjena i suradnja uz donacije Ministarstva kulture i medija RH, Zaklade Kultura Nova, Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba i Nacionalne Zaklade za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja. Osim izložbi u Zagrebu, kroz naš projekt putovali smo u Karlovac, Osijek, Pakrac, Šibenik, Petrinju i Knin. Ove godine putujuća izložba i radionica čaja održavaju se u Sisku, Hrvatskoj Kostajnici i Valpovu.

PARTNERI — Udruga Revolution, Valpovo (uz podršku Udruge Zvono, Belišće) / Lokalna akcijska grupa Una (LAG Una), Hrvatska Kostajnica / Galerija Striegl (Uz podršku: Centar kreativne industrije), Sisak

* Projekt “Integracija umjetnosti – Umjetnost integracije: žene ženama” provodimo s našim partnerima, Centrom za kazalište potlačenih POKAZ, koji su korisnici bespovratnih sredstava u okviru Fonda za aktivne građane s Islanda, Lihtenštajna i Norveške, kroz EEA Grants.

Za više informacija o programu Bez granica Živi Atelje DK (http://ziviatelje.dk/en/projects-education/no-borders-program/)

Radujemo se vašem posjetu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *