María Del Pilar — paso a paso / korak po korak / step by step

Opening: Friday, 10.6, 19:00 / Date: 10- 16.06.2022

Location: Živi Atelje DK Gallery

María Del Pilar, artist in residence of Živi Atelje DK for the last two months, opens her exhibition and presents the work she started as part of our community. It is a work in progress, like life, step by step, it continues. Please come to our Gallery DK at ilica 110 at 19:00. Her presentation will begin at 19:15. Facebook event: https://fb.me/e/1O3GoHQma

*(Bilingual message Croatian and English)

▶ Gallery hours

10.06 Friday, 19:00 to 22:00

12.06. Sunday, 11:00 to 16:00

13.06. Monday, 16:00 to 19:00

14.06. Tuesday, 16:00 to 20:00

15.06. Wednesday, 18:00 to 20:00

16.06. Thursday, 18:00 to 20:00

(or by appointment – contact FB María Del Pilar)

María writes: “Besides having a personal emotional connection with the Živi Atelje DK and the Women to Women collective (kolektiv Žene Ženama), as an artist, I am interested in similar processes, ethos and ideas that are part of this community.

For two months I was developing aspects of my artistic practice by working with glass under the supervision and support of Ivanka Pašalić, processing and working with clay collectively with Women to Women, and focusing on concepts about walking and accompaniment.

I try to reject the idea of the primacy of the object and focus on the idea of the artistic process as the paramount of my practices and the journey.

My experiences of glass and clay, walking and accompaniment were my artistic practice. Gloria Anzaldúa calls “the Coatlicue state,” a moment of crossing, a whirlwind. This resonates with me as I navigate through processes and territories of reflection, research and experimentation.”

María’s multidisciplinary practice is based on a constant experimentation with techniques, materials and processes including textiles, fibre, glass, clay, sculpture, drawing, printmaking, video, photography, performance and installation. María completed her BA degree in Fine Arts in 2021 through the International program at Ulster University in Northern Ireland. (First Class Honors. Dean’s List award). She first came to Croatia in 2020 through the Erasmus program at the Sculpture and New Media Akademija Likovnih Umjetnosti in Zagreb. She also obtained a Foundation Diploma in Art and Design at Belfast Metropolitan College, Northern Ireland in 2017 and BETEC Extended Diploma in Art and Design at Belfast Metropolitan College, Northern Ireland in 2016. She has participated in several individual and collective exhibitions in the United Kingdom and Mexico. She also works in the field of educating adults and children in various artist techniques and approaches.

This project was possible thanks to the generous contribution of the Arts Council of Northern Ireland through the Minority Ethnic Artist Mentoring and Residency Program. You can look at some of her previous art works at https://artmariapmc.cargo.site or contact her via her on FB (María Del Pilar).

_________

María Del Pilar — paso a paso / korak po korak

Datum: 10- 16.06.2022

Otvorenje: petak, 10.6, 19:00

Lokacija: galerija Živi Atelje DK

María Del Pilar, umjetnica u rezidenciji Živog Ateljea DK u zadnjih dva mjeseca, otvara izložbu i prezentira rad koji je započela kao dio naše zajednice. To je rad u nastajanju, te kao život, korak po korak, polako se nastavlja. Dođite u našu Galeriju DK, u Ilici 110 u dvorištu, u 19.00. Njezino vodstvo i prezentacija počinje u 19.15.

▶ Radno vrijeme galerije

10.06 Petak, 19:00 do 22:00

12.06. Nedelja, 11:00 do 16:00

13.06. Ponedeljak, 16:00 do 19:00

14.06. Utorak, 16:00 do 20:00

15.06. Srijeda, 18:00 do 20:00

16.06. Četvrtak, 18:00 do 20:00

(ili po dogovoru – kontakt FB María Del Pilar)

………..

María kaže: “Osim osobne i emotivne veze sa Živim Ateljeom DK i kolektivom Žene Ženama, kao umjetnicu mene privlače slični procesi, etos i ideje koje su sastavni dio ove zajednice.

Tokom dva mjeseca razvijala sam aspekte moje umjetničke prakse radeći na staklopuhanju uz mentorstvo i podršku Ivanke Pašalić, te na postupcima rada s lokalnim divljim glinama u razmijeni iskustava s članicama kolektiva Žene Ženama. Kroz to, fokusirala sam se na koncepte hodanja i pratnje jer pokušavam odgurnuti ideju primarnosti objekta i usredotočiti se na ideju umjetničkog procesa. Moje iskustvo stakla i gline, hodanja i pratnje postali su moja umjetnička praksa.

Gloria Anzaldúa naziva “stanje Coatlicue,” trenutkom u mimoilaženju, trenutkom u oluji. To uvelike rezonira u meni dok jedrim kroz procese i teritorije promišljanja, istraživanja i eksperimentiranja.”

María se bavi multidisciplinarnom praksom koju temelji na konstantnom eksperimentiranju raznim tehnikama )slikanje, crtanje, grafika, fotografija i video), materijalima i (vuna, tekstil, staklo, glina, itd) procesima (pokret, instalacija i td). Ona ima BA Lijepih umjetnosti od 2021 na Internacionalnom programu Sveučilišta Ulster u Sjevernoj Irskoj gdje je za svoj rad dobila i Dekanovu nagradu.

María je prvi put došla u Hrvatsku 2020. u sklopu Erazmus programa s Likovnom Akademijom u Zagrebu (smjer skulpture i novih medija). 2017. završila je osnovni studij Umjetnosti i Dizajna na Belfast Metropolitan College, Sjeverna Irska and BETEC prošireni stupanj na Belfast Metropolitan College, Sjeverna Irska godinu dana prije. Do sada je ostvarila nekoliko samostalnih izložbi i sudjelovala na kolektivnim izložbama u Velikoj Britaniji i Meksiku. Osim vlastitih umjetničkih procesa, bavi se umjetničkom edukacijom odraslih i djece s raznim tehnikama i pristupima.

Ovaj projekt omogućila je pomoć i podrška Arts Council of Northern Ireland kao dio Minority Ethnic Artist Mentoring and Residency Program. Primjere njezinog rada pogledajte na https://artmariapmc.cargo.site ili je kontaktirati preko FB (María Del Pilar).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *