Živi Atelje DK | Luka Hatvalić | Pet Slika o Mašti — Five Pictures about Imagination | 6.12

Živi Atelje DK hosted the opening of the exhibition “Pet Slika o Mašti — Five Pictures about Imagination” by Luka Hatvalić on December 6 at 19h. Click on the links to view the event and photos

From the author about the exhibition:

Pictures Graditelj (builder), Dilema (dilemma), Majka (mother) and Povratak (return) represent a personal mythology. As Gilbert Durand says that every man holds an unquenchable desire for myths, so I present these works as an illustration of personal mythology.

About the author:

Luka Hatvalić was born on April 9, 1992, in Kutina. After completing the high school studies in Križ, in 2011 he enrols in the Art Academy to study painting. He is mentored by Zoltan Novak and Zlatan Vrkljan. During his studies he participates in group exhibitions, most notably the Ravenna Mosaic Biennale and the art academy students group exhibition in CROMA, while his work Etida Broj Pi form the series Irrational Numbers was bought by the Vatroslav Lisinski concert hall. After completing his study of painting in 2016, he enrolls in engineering studies in Zagreb.

___________

Luka Hatvalić: Pet slika o Mašti

U srijedu 6. prosinca u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvara se izložba PET SLIKA O MAŠTI koja predstavlja rad umjetnika LUKE HATVALIĆA.

Autor o izložbi:

Slike Graditelj, Dilema, Majka, Svijet i Povratak predstavljaju osobnu mitologiju. Kao što Gilbert Durand govori da u svakom čovjeku postoji neutaživa želja za mitovima, tako postavljene radove predstavljam kao ilustraciju osobne mitologije.

O autoru:

Luka Hatvalić rođen je 9. travnja 1992 godine u Kutini. Nakon završene opće gimnazije u Križu, 2011. upisuje likovnu akademiju, smjer slikarstvo. Studira u klasi Zoltana Novaka i Zlatana Vrkljana. Za vrijeme studija izlaže na skupnim izložbama, od kojih je važno izdvojiti Bijenale mladih mozaika u Raveni i skupnu izložbu studenata ALU u CROMi, dok se rad Etida Broj Pi iz serije Iracionalni brojevi nalazi se u vlasništvu Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Nakon završenog Studija slikarstva 2016. upisuje Studij strojarstva u Zagrebu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *