Živi Atelje DK | Ivan Oštarčević | Kulminacija Grupacija — Group Culmination | 11.10

The exhibition Group Culmination, by the artist Ivan Oštarčević, opened on Wednesday, 11 October, at 19:00, at the gallery Living Atelier DK. Click on the links to view the event and photos.

2017-10-11 Ivan Oštarčević exhibition-visual with name

The artist’s view:
“I am showing an ancient and almost vanishing peoples through my compositions, documenting events and the envrionments that surround them. It is not about a fascination for antique civilisations and admiration or promotion of the concept of the “noble savage.” Also I do not try to interpret Western art through its artefacts, like through some portraiture from the turn of the 19th or 20th century. Through texts/titles I represent thoughts and conclusions which appear in the heads of the participants and/or the artist at the moment of creation. I speak of lack of change and of our attitude toward different powers, the closer and further material or immaterial surrounding.”

About the artist:
Ivan Oštarčević graduated from the School of Applied Arts and Design in 2009, at the graphic arts department under mentorship of professor Marijo Jurjević. That same year he continued with his education at the Academy of Arts at the University of Zagreb, in the art education department. His MA degree he completed under the mentorship of professor E.R. Tanay, Ines Krasić and co-mentor Darko Jakić in September 2015.

___________

U srijedu 11. listopada u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvara se izložba Kulminacija Grupacija koja predstavlja rad umjetnika Ivana Oštarčevića.

Umjetnik o izložbi:
“Prikazujem stare i skoro iščezle narode u kompozicijama koje dokumentiraju događaje i okruženje u kojem se nalaze. Ne radi se o fascinaciji s antičkim civilizacijama gdje bi se divio i ponovno promicao plemenitog divljaka. Ne pokušavam reinterpretirati zapadnjačku umjetnost kroz njihove umjetnine kao neki pokreti s kraja devetnaestog i početka dvadesetog stoljeća. Tekstovima/naslovima predstavljam misli i konstatacije koje se u trenutku prikaza motaju po glavama sudionika i/ili njihovog autora. Govorim kako se je malo toga promijenilo i kakav je naš status u odnosu na ostale moći oko nas, to jest bližem i daljem te materijalnom i nematerijalnom okolišu.”
O umjetniku:
Ivan Oštarčević završio je školu Primijenjene umjetnosti i dizajna, gdje i maturira 2009. godine, na Grafičkom odsjeku, pod mentorstvom prof. Marija Jurjevića. Iste godine upisuje preddiplomski studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnički odsjek. Diplomski rad izvodi pod mentorstvom red. prof. art. E.R. Tanaya, izv. prof. art. Ines Krasić i komentorstvom izv. prof. art. Darka Jakića. Diplomirao je u rujnu 2015. kada stječe akademski naziv magistra edukacije likovne kulture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *