Živi Atelje DK | Petra Orbanić & Marija Plečko | Rezonance — Resonance | 18.10

The exhibition “Resonance” by Petra Orbanić and Marija Plečko opens on Wednesday, 18 October, at 19:00, at the Živi Atelje DK gallery. Click on the links to view the event and photos.

 

2017-10-18 Petra Orbanić & Marija Plečko-visual

Artists’ point of view:

Often, when we would try to explain our artistic instincts, we would say that everything we create is but a part of the process and as long as it lasts, we will last as well. This process consists of phases that flow from one into another, not violently, so the incoming phase would not cancel the existence of the previous one. Each acquired experience is never lost. It is stored in our memory and influences our future actions, regardless if it is an artistic creation or life itself. So, this present creation is a continuation of the previous ones. The planning was the artistic process of the beginning. Neither rock nor cliff were our inspirations, but the spiritual condition of the moment and creation. And, indeed, the state of our spirit is the element that repeats itself and continues on.

High tide – low tide, autumn – winter, September – October.

Simplicity of gradual change. Mindfulness – peace – order –work.

Calmness and silent flow of time.

Change arrives always in due time, without haste or procrastination, always present, moving in a rhythm of her own mindset. At the end it reaches us, just in time.

We’re working. Vacuum of thoughts. We are isolated from reality and unburdened by externalities. Those few minutes or hours we are solely dedicated to ourselves. We allow a free mind to grow, a mind that exists only for the mind’s sake, not as a reminder or direction in our head.

We feel present. In the moment of that presentness, behind every line, the idea resides. It is not an intention of creating a line, it is much more: already a trace, a movement, a thought and a feeling. So we create minimalist work using minimalist gesture, which holds more energy than it appears at first glance. As if it contains the echo of our soliloquy thus transformed into a myriad of dialogues.

Echo, reverberance, resonance, tremor … and the whole process develops on the frequency that binds us into one hole. Oneness.

In our works of art there still are resemblances although we create together no more. Marija leans towards sculpture while Petra still gravitates toward drawing. Although the medium is different, the idea is our common. The still slow resonance between us, we reverberate further into each of the works. And then it all meets in a breakthrough creating consonance in which we constantly change each other. For thousands of years those changes, and need for them, are profound and same for the whole humanity.

After all, equally as our ancestors, “We are using the same stars as they did,” to quote the sentence from the movie Kon-Tiki, that came out in 2012, by the directors Joachim Rønning and Espen Sandberg.

About the artists:

Marija Plečko was born in Zabok in 1992 where in 2010 she graduated from the School of applied arts, design, graphic arts and textile. She continued her studies at the Art academy in Zagreb where she graduated from the pedagogical department in 2016.

Petra Orbanić was born in Pula in 1991 where she graduated from the School of applied arts and design. Upon graduation she continued her education at the Art academy in Zagreb in 2010. As a summer semester of Erasmus exchange program she attended the Academy of Arts in Helsinki, Finland. She graduated from the pedagogical department of Zagreb Art Academy in 2016.

Together they exhibit, cooperate, organize and attend many art workshops and projects. They are recipients of several of the University dean’s awards and accolades. They received second prize (HPB prize) at the youth salon of 2016 and are part of the Art Academy’s classification Magna cum laude.

___________

U srijedu 18. listopada u 19 sati u galeriji Živi Atelje DK otvara se izložba Rezonance koja predstavlja rad umjetnica Petre Orbanić i Marije Plečko.

Autorice o izložbi:

Često bi, u trenutcima kada bismo pokušavale objasniti svoje umjetničke nagone, govorile da je sve što stvaramo dio procesa i da ćemo, dok god on traje, trajati i mi s njime. U tom procesu postoje faze koje se pretaču iz jedne u drugu, postepeno, nenasilno, tako da svaka sljedeća ne isključuje postojanje prethodne. Svako iskustvo jednom stečeno ne može se izgubiti. Pohranjeno u našoj memoriji, utjecat će na naše buduće postupke, bilo to umjetničko stvaralaštvo ili život sam po sebi. Tako se i trenutno stvaralaštvo idejom nastavlja na prethodno. Počele smo s planinarenjem kao umjetničkim procesom, ali nikada ni kamen ni stijena ni planina nisu bile ono što nas inspirira. Bilo je to stanje duha u kojem smo se nalazile i stvarale. I upravo to stanje duha je element koji se ponavlja i traje i dalje. 

Plima – oseka, jesen – zima, rujan – listopad.

Jednostavnost postupne promjene. Osvještavanje – mir – red – rad.

Mir i tiha prolaznost vremena.

Promjena dolazi točno kada je njezino vrijeme, ne žuri ni ne spori, tu je, prisutna, i ide svojim tempom koji odgovara njezinu naumu. I na kraju će stići, taman na vrijeme.

Radimo. Misaoni vakuum. Izolirane od realnosti i neopterećene vanjskim faktorima. Tih nekoliko minuta ili sati posvećene smo sebi. Dopuštamo da se u nama razvije slobodna misao, misao koja postoji zbog misli same, a ne u službi podsjetnika i zapovijedi u glavi. 

Osjećamo se prisutnijima i u trenutku tog prisustva iza svake linije stoji ideja, koja ne podrazumijeva samo naum da se stvori linija. Ideja je više od toga; ona je trag, pokret, misao i osjećaj. Tako minimalističko djelo, stvarano ponavljajućom, minimalnom gestom u sebi sadrži mnogo više energije nego što to na prvu daje naslutiti. Kao da u njemu ostaje jeka dok se naši monolozi pretvaraju u dijaloge.

Jeka, odzvuk, odjek, titraj…i čitav se proces razvija na frekvenciji koja nas povezuje u cjelinu. Jedninu.  

U našim radovima i dalje ima sličnosti, iako više ne stvaramo zajedno. Marija je i dalje bliža kiparstvu, Petra je i dalje bliža crtežu. I iako je medij drugačiji, ideja je zajednička. Kao da se odvija neka polagana rezonanca u i između nas i onda mi rezoniramo to dalje u rad. I kada se dogodi taj susret koji dovede do proboja, onda i mi i naši radovi zvučimo skupa i polako stalno međusobno mijenjamo jedni druge. Te promjene, potrebe i težnje kao da su već tisućljećima iste i duboko poznate ljudskom rodu.

Naposljetku, koristimo iste zvijezde kao i naši predci. („We are using the same stars as they did.”, rečenica iz filma Kon-Tiki, redatelji: Joachim Rønning, Espen Sandberg, 2012.)

O autoricama:

Marija Plečko rođena je 1992. u Zaboku, gdje 2010. završava Školu za primijenjenu umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a iste godine upisuje sveučilišni studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirala je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti 2016. godine.

Petra Orbanić rođena je 1991. u Puli, gdje je maturirala u Školi za primijenjenu umjetnost i dizajn. Sveučilišni studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upisuje 2010. Ljetni semestar 2013/2014. provodi, u sklopu Erasmus programa, na Akademiji likovnih umjetnosti u Helsinkiju. Diplomirala je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti 2016. godine.

Zajedno izlažu te organiziraju, sudjeluju i surađuju na brojnim likovnim radionicama i projektima. Dobitnice su nekoliko Rektorovih nagrada i pohvala dekanata za uspješan rad, 2. HPB nagrade na Salonu mladih 2016. i pohvale Akademije likovnih umjetnosti iz latinske klasifikacije s velikom pohvalom (Magna cum laude).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *